06.07.2020 |

 

 " Nit de juliol, pluja no vol "

Dita popular del Pirineu

actualitat en un cop d'ull 
Entrando en la página solicitada Saltar publicidad