25.01.2022 |
refugiats
Societat
catalunya amb els refugiats

Catalunya amb els refugiats

En aque­sta notícia podeu tro­bar tota la infor­ma­ció de la cam­pa­nya de rec­ol­l­ida de roba i altres mate­ri­als "Catalunya amb els…