SOM PIRINEU

Inventari Municipal de Camins, l’eina fonamental per a la defensa dels camins públics

Per millorar l’elaboració dels inventaris de camins, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) ha redactat un document destinat als tècnics municipals i comarcals
Inventari de Camins IDAPA
photo_camera Inventari de Camins/ IDAPA

Els inventaris municipals de camins, obligatoris d’acord amb el que estableix la Llei municipal i de règim local i recull el seu Reglament, són l’eina fonamental per a la defensa dels camins públics. 

Cada vegada són més els ajuntaments que estan duent a terme l’elaboració de l’inventari de camins per tal de clarificar la titularitat (pública o privada) dels camins del seu municipi. L’inventari municipal de camins és un instrument per a la seva defensa i una eina indispensable per poder exercir les competències administratives que la llei atorga als municipis en l’àmbit de la mobilitat i la vialitat rurals i també específicament per poder desenvolupar les potestats i poder complir amb les obligacions que estableixen les lleis en aquest àmbit.

Cada vegada són més els ajuntaments que estan duent a terme l’elaboració de l’inventari de camins per tal de clarificar la titularitat (pública o privada) dels camins del seu municipi.

Per millorar l’elaboració dels inventaris de camins, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) ha redactat un document destinat als tècnics municipals i comarcals per afavorir i facilitar que els ajuntaments de l’Alt Pirineu i Aran (però també de la resta del país) disposin d’una eina administrativa que els doni seguretat a l’hora de gestionar/actuar llurs camins públics, que són també sovint un patrimoni cultural i un recurs turístic.

Som Pirineu Taula de Camins

Redactat amb un llenguatge clar i precís, ha de servir també per sensibilitzar i conscienciar els representants polítics locals, i el públic en general, sobre la utilitat i necessitat de disposar dels inventaris municipals de camins.

El document de l’IDAPA respon qüestions com ara:

* Què és un inventari de camins?

* Quina utilitat té l’inventari de camins?

* Quins camins ha d’incloure l’inventari?

* S’han d’inventariar els camins ramaders?

* Quins camins són públics?

* Qui pot fer l’inventari de camins?

+ Quins efectes té l’aprovació de l’inventari?

IDAPA logo