CAMINS

La Taula de Camins aprova un nou full de ruta fins al 2025

L’Estratègia 2025 de la Taula de Camins identifica uns reptes emergents o pendents que cal abordar i planteja un seguit d’accions a executar durant els pròxims quatre anys.

Inventari de Camins IDAPA
photo_camera Una parella de senderistes en un camí del Pirineu / IDAPA

El passat 1 de març va tenir lloc la 1a sessió plenària de 2022 de la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran, òrgan consultiu de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) en aquest àmbit. La sessió va servir per presentar i aprovar l’Estratègia 2025 de la Taula de Camins, un full de ruta que es va elaborar durant l’any 2021 de manera participada i que servirà per renovar i actualitzar l’Estratègia 2020, vigent fins ara. La nova estratègia manté la missió i els objectius que tenia fins ara la Taula, però renova i reorganitza els àmbits temàtics d’acció, que passen a ser cinc:

  1. Els camins, un patrimoni a conservar, ordenar i mantenir

  2. Ús respectuós dels camins, amb una bona convivència entre usuaris

  3. Mobilitat lenta, bona per a la salut i per al planeta

  4. Cultura dels camins i el caminar

  5. Camins, turisme i desenvolupament rural

Per a cadascun d’aquests cinc eixos d’acció, l’Estratègia 2025 identifica uns reptes emergents o pendents que cal abordar i planteja un seguit d’accions a executar durant els pròxims quatre anys. Des d’una perspectiva més operativa, el nou full de ruta també proposa millores i accions en la composició de la Taula, el funcionament intern; la capacitat d’influència, per esdevenir un lobby real, i la comunicació i visibilitat, per ser més coneguts i reconeguts.

Taula de Camins Estratègia 2025
Taula de Camins Estratègia 2025

Nous ajuts per als camins

La Taula de Camins ha reordenat les línies de subvenció que, en l’àmbit de la mobilitat de proximitat, s’adrecen a les nou comarques de muntanya i al territori d’Aran. La gran novetat, és la creació de dues noves línies d’ajuts. En concret:

  • Realització d’actuacions de manteniment de camins no rodats de titularitat municipal (600.000 €). Els beneficiaris serien, en principi, els consells comarcals de muntanya i el Conselh Generau d’Aran.

  • Elaboració d’inventaris de camins i ordenances municipals (import no determinat). Els beneficiaris serien, en principi, els ajuntaments.

Les previsions inicials d’aquestes noves línies d’ajuts són que la convocatòria de la primera es publiqui durant el segon semestre de l’any, mentre que de la segona se’n redactaran les bases enguany i la convocatòria es publicarà a principis de 2023.

Més a SOM Pirineu