18.08.2022 |
Viure als Pirineus

Nou espai informatiu de salut

La Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut (ICS) a l’Alt Pirineu i Aran, com a principal proveïdora de serveis sanitaris d’atenció primària a la seva àrea d’influència,  vol iniciar una nova línia de comunicació amb la ciutadania, mitjançant una col·laboració periòdica amb aquest mitjà d’informació.

institut-catala-de-la-salut
El logotip de la institució sanitària catalana.
Nou espai informatiu de salut

La nostra institució està constituïda per sis equips d’atenció primària: EAP La Seu d’Urgell, EAP Alt Urgell Sud, EAP Alta Ribagorça, EAP Pallars Sobirà, EAP La Pobla de Segur i EAP Tremp,  que presten els seus serveis en sis centres d'atenció primària i 66 consultoris locals, distribuïts en les comarques d’Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça. El nostre equip humà és de 179 professionals, dóna atenció a una població molt dispersa geogràficament de més de 42.000 persones.

Per tal de garantir la continuïtat assistencial dels pacients, mantenim aliances estratègiques amb els tres hospitals de referència: Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell, Hospital de Viella i Hospital del Pallars. Al mateix temps també  tenim convenis de col·laboració amb l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova  i l’Hospital de Santa Maria de Lleida.

La nostra raó de ser consisteix en oferir serveis equitatius, resolutius i integrats a les persones que viuen a aquesta àrea del Pirineu, un territori d’especial complexitat a causa de la seva atomització.

L’actual Pla de Salut de Catalunya, com a marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut, posa a les persones en el centre del sistema sanitari i vol fomentar la seva participació.  

Per tal d’aconseguir una bona salut, és cabdal promoure en els usuaris el sentit de l’auto responsabilització, de l’autocura, i de l’autonomia, i cal preservar-les al màxim al llarg de tot el procés assistencial. 

La base per aconseguir una població responsable i autònoma en matèria de salut és l’educació sanitària. A nivell individual, els professionals disposen de protocols estandarditzats per informar i formar als pacients, tant a un primer nivell, bàsic i general, de promoció d’hàbits saludables i de prevenció de la malaltia, com també a un segon nivell, individualitzat, amb consells i recomanacions dirigides específicament a cada pacient en funció dels seus problemes de salut. 

Però l’educació sanitària també inclou les activitats col·lectives, que es poden adreçar a la població general, o bé a grups específics de població, en funció de l’edat, de determinades malalties o determinats condicionants de salut, que els poden fer susceptibles de rebre una informació i formació concretes i específiques.

En aquest sentit, considerem adient aprofitar l’oportunitat que ens brinden els mitjans de comunicació, per tal d’aconseguir la màxima difusió dels nostres missatges de salut entre la nostra població.  

Desitgem que aquest nou espai agradi i sobretot sigui útil de cara a afrontar aquesta responsabilitat creixent de la societat com actor principal en preservar la pròpia salut i vetllar per la pròpia seguretat dins el sistema sanitari.

Institut Català de la Salut - Gerència territorial Alt Pirineu i Aran

Nou espai informatiu de salut
Comentarios