20.10.2020 |
Viure als Pirineus

L'Escola de Pastors de Catalunya arrenca la seva novena promoció amb 22 alumnes

L'Escola de Pastors de Catalunya comença nou curs amb un grup de 22 persones que provenen de tota Catalunya, Mallorca i País Basc: 8 dones i 14 homes. Les seves edats comprenen des dels 20 anys fins als 44 anys. El 68% venen d'un entorn rural respecte a la resta, un 32% que ve d'un entorn urbà.

Un pastor i un alumne del centre.
Un pastor i un alumne del centre.
L'Escola de Pastors de Catalunya arrenca la seva novena promoció amb 22 alumnes

El 45% són naturals de la demarcació de Barcelona, el 14% de Tarragona, el 14% de Girona i de Lleida el 9%. La resta, un 18%, de fora Catalunya. L'Escola, des de la seva creació l'any 2009, ja ha format a 111 persones de tota Catalunya. D'aquests, el 58,6% es dedica a la pagesia, en la majoria de casos, tirant endavant un projecte propi, treballant per altri o fent de pastors de muntanya. Només el 22,5% no continuen.

La majoria dels alumnes té formació en cicles formatius, un 52%, front als que tenen estudis universitaris (14%), de batxillerat (14%) o graduat escolar (19%). El 23% es troba a l'atur i el 77% treballava en el moment que se'l va seleccionar.

De nou l'orientació principal que trien és la producció lletera vinculada tan a cabres, ovelles o vaques. En aquest sentit l'Escola de Pastors de Catalunya està ajudant a formar una generació que torna a agafar la producció lletera com a principal activitat, sempre des d'una postura de producció ecològica i tenint com a base de l'alimentació la pastura natural. Això és un canvi important dins de la tendència productiva de les petites finques ramaderes.

Des de l'Associació, es fa un seguiment i avaluació continues del camí que han emprès els alumnes de l'Escola de Pastors. La majoria d'aquests tenen la intenció de portar a terme un projecte propi amb el que això comporta: cerca de terres per a instal·lar-s'hi, inversió i ramat.

Com l'any passat l'Escola de Pastors rep el suport del Departament de Treball dins del marc del Pla de Garantia Juvenil. Això permet que aquesta pugui seguir la seva tasca, ja consolidada, de formar i acompanya la nova pagesia emergent.

Les dades de l'Escola de Pagesia i Activitat Pastoral des del seu inici l'any 2009 són: 379 sol·licituds presentades des de l'any 2009 per accedir a l'Escola. 134 alumnes formats en 9 anys; el 58,6% dels alumnes que han acabat la formació o bé han emprès un projecte propi de ramaderia o bé estan treballant per altres pagesos. 164 explotacions participants com a pagesos – tutors, formadors d'aquests alumnes.

L'Escola de Pastors de Catalunya treballa per assolir uns conceptes molt bàsics: incrementar l'amor propi de la pagesia; afavorir la seva viabilitat i lluitar per la vocació de produir: productes bons, pagats a un preu just i que siguin saludables per a tothom. L'Escola de Pagesia i Activitat Pastoral –Escola de Pastors– és un projecte promogut per l'Associació Rurbans, una entitat sense ànim de lucre amb seu al Pallars Sobirà amb el suport permanent de l'empresa mOntanyanes. Aquesta inicià al 2009 el primer projecte d'Escola de Pastors de Catalunya.

L'Escola de Pastors de Catalunya arrenca la seva novena promoció amb 22 alumnes
Comentarios