18.05.2022 |
Viure als Pirineus

Retornen 5 talles de fusta a parròquies de la Val d'Aran

Totes les peces pertanyen a l'anomenat 'Taller de Comenge', un grup artístic d'escultura gòtica inicial que daten entre els segles XIII i XIV

aran
Talla de Sant Jaume Arties, a la Val d'Aran.
Retornen 5 talles de fusta a parròquies de la Val d'Aran

Després de diferents treballs de restauració, han tornat a la Val d'Aran, 5 talles de fusta a les seves respectives parròquies (Mare de Déu d'Arròs, Sant Jaume d'Arties, Sant Esteve d'Arties (2) i Mare de Déu de Tredòs). Totes les peces pertanyen a l'anomenat 'Taller de Comenge', un grup artístic d'escultura gòtica inicial que, a cavall dels segles XIII i XIV, va desenvolupar una gran activitat en els territoris de l'antic Bisbat de Comenge. A les 5 talles se'ls ha efectuat la desinfecció, neteja i quan s'ha considerat necessari, la fixació i consolidació de la capa pictòrica. Tots els treballs s'han portat a terme en el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, a Valldoreix (Barcelona), sota la supervisió tècnica dels seus responsables.

foto_3240832

El 2016, el Conselh Generau d'Aran, amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya, va encarregar a l'empresa especialitzada TdArt diferents treballs encaminats a obtenir informació complementària sobre algunes d'aquestes obres, referent a les fustes utilitzades, determinar les capes de policromia i els pigments utilitzats en les policromies originals quan s'han conservat, així com la realització de radiografies per aconseguir més informació de les peces i del taller.

Juntament amb aquestes obres del taller de Comenge, també retornarà a Escunhau, la imatge titular, també gòtica, de Sant Père entronitzat, de mitjans del segle XIV. En aquest cas l'objectiu principal de la intervenció ha estat la fixació, amb caràcter d'urgència, de la capa pictòrica que presentava un estat molt dolent, amb nombrosos despreniments i aixecaments generalitzats de la policromia. En curs dels treballs, en algunes parts de l'obra s'ha localitzat, una policromia subjacent, de major qualitat, possiblement l'originària, que s'ha considerat convenient deixar a la vista.

Retornen 5 talles de fusta a parròquies de la Val d'Aran
Comentarios