La transformació dels estanys d'alta muntanya

Una de les principals amenaces que afecta els estanys d'alta muntanya és, a banda dels humans (aquest sempre hi som), la presència d'espècies introduïdes com el barb roig, un peix utilitzat il·legalment com a esquer de riu. La presència o absència d'aquestes espècies en els estanys comporta importants conseqüències derivades. Tot això ho han explicat avui, perfectament i de forma molt pedagògica, des de les xarxes socials del Parc Natural de l'Alt Pirineu, xarxes que us recomanem que seguiu amb atenció.

EiQ2cSxWsAEGkDA
photo_camera Fotomuntatge de l'ecosistema dels estanys alpins. Elaboració: #LIFE #LimnoPirineus.

Des del Parc Natural de l'Alt Pirineu ens han explicat un projecte interessantíssim, el Life LimnoPirineus. És aquest:

El #PNAltPirineu presenta més de 140 estanys d'origen glacial, molts d'ells en bon estat de conservació i alhora fràgils. Amb comunitats complexes d'insectes, mol·luscs, crustacis, plantes aquàtiques i sobretot amfibis, com el tritó pirinenc
i la granota roja.

Aquests ecosistemes d'alta muntanya han evolucionat al llarg del temps sense peixos i sense o molt baixa intervenció de l'home. Hàbitats que la UE ha designat que cal protegir i millorar el seu estat de conservació.

Una de les principals amenaces dels estanys ha estat la introducció de peixos que no han estat mai presents en aquests ecosistemes, com ara el barb roig #Phoxinus, introduït il·legalment per ser utilitzat com a esquer viu per pescar. El problema del #barbroig és que és un carnívor extremadament voraç i elimina totes les espècies animals de l'ecosistema lacustre, alterant-lo i produint un creixement exponencial del fitoplàncton (algues), produint una eutrofització, pèrdua de la transparència i biodiversitat.

Aquests ecosistemes d'alta muntanya han evolucionat al llarg del temps sense peixos i sense o molt baixa intervenció de l'home. Hàbitats que la UE ha designat que cal protegir i millorar el seu estat de conservació

Gràcies al projecte #LIFE #LimnoPirineus, els darrers anys s'han assajat diferents tècniques per extreure aquest peix invasor de diversos estanys afectats, com la col·locació de xarxes que travessen els estanys, la col·locació de trampes i realització de pesca elèctrica a les vores.

A mesura que s'ha anat eliminant el #barbroig en 3 estanys del #PNAltPirineu els amfibis com els tritons palmat i pirinenc i la granota roja han retornat als estanys, el zooplàncton que consumeix les algues s'ha recuperat i els estanys han recuperat la seva transparència.

Un cop finalitzat el projecte #LIFE #LimnoPirineus aquest 2019 els estanys Closell i Rovinets el barb roig s'ha eliminat del tot i el de #Naorte està en camí de fer-ho. Aquest 2020 continuem les tasques d'erradicació, a la que s'hi ha sumat l'estany del Mig de Tres Estanys.

Les persones i els gossos

Un altre dels impactes humans que perjudiquen els estanys alpins és el bany de les persones i gossos, ja que podem aixafar fàcilment els ous dels amfibis. També les cremes solars i repel·lents d'insectes que portem a la pell són tòxics per ells, produint la seva mort.

Esdevé molt important evitar el bany en aquests estanys i portar el gos lligat a l'alta muntanya del #PNAltPirineu excepte si fa tasques ramaderes. Intentem entre tots a conscienciar a la resta d'usuaris d'evitar aquestes conductes els estanys

Tot això per tal que puguem continuar gaudint d'uns estanys alpins ben conservats al #PNAltPirineu i a tots els #Pirineus. Un llegat natural fràgil i molt valuós, tant en l'àmbit ambiental com en el paisatgístic, responsabilitat de totes i tots!

* Una informació facilitada pel PNAP.