Desclassificats dos sectors de sòl urbanitzable del nucli de Saurí, a Sort

Els dos àmbits sumen 20.620 m2 i la seva desclassificació s'ajusta als principis de desenvolupament sostenible

Sauri
photo_camera Una fotografia del municipi de Sauri.

La Comissió territorial d'urbanisme de l'Alt Pirineu, presidida pel director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha aprovat aquest dijous la modificació del planejament de Sort (Pallars Sobirà) per desclassificar la totalitat del sòl urbanitzable del nucli de Saurí. El canvi afecta dos àmbits situats al nord i al sud-est de Saurí, que sumen 20.620 m2 de superfície. Actualment, els terrenys es troben en gran part sense edificar ni urbanitzar, a excepció d'una petita part que es fa servir com a àrea d'aparcament. Amb el canvi aprovat, aquests àmbits retornen a la seva classificació anterior, la de sòl no urbanitzable rústic de valor agrícola. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Sort dona compliment al que estableix el Pla director urbanístic (PDU) del Pallars Sobirà, aposta pel principi de desenvolupament urbanístic sostenible i s'adequa a les expectatives de creixement del nucli.

Aquesta modificació del planejament de Sort, però, entrarà en vigor quan l'Ajuntament presenti un text refós que incorpori algunes prescripcions tècniques.

comentaris
Més a Pallars Sobirà