MUNICIPIS

Compromís X Tremp reclama la millora del servei de neteja a la capital del Pallars Jussà

Proposen constituir una Taula de neteja amb representants veïnals i responsables tècnics
Ajuntament de Tremp edifici
photo_camera Edifici de l'Ajuntament de Tremp/ACN

El grup municipal Compromís X Tremp (CxT) ha fet públic un comunicat on reclama la millora del servei de neteja del municipi trempolí. Segons el grup municipal, a l'oposició, "les queixes ciutadanes recurrents dels últims temps sobre la neteja urbana de Tremp han portat al Grup Municipal Compromís per Tremp a elaborar i impulsar una enquesta" que permeti objectivar l’opinió de la ciutadania sobre aquesta qüestió i buscar oportunitats de millora.

L’enquesta, anònima, constava de 20 preguntes sobre neteja i escombraries, a respondre amb un ventall de valoració de l’1 al 5 (1. Molt deficient, 2. Deficient, 3. Regular, 4. Satisfactori, 5. Molt satisfactori) i d’un espai per a comentaris. L’enquesta ha estat activa entre el 24 d’agost i el 6 de setembre. S’han obtingut un total de 182 respostes (un 3,5% de la població) i 70 comentaris.

De l'enquesta, segons CxT, se’n desprèn que un 64,3% dels ciutadans enquestats consideren la neteja dels carrers de Tremp deficient o molt deficient, aquest és un dels aspecte més mal valorats pels ciutadans juntament amb la jardineria (el 68,7% ), el manteniment de l’arbrat (68,1%), la neteja del mobiliari urbà (66,5%), el manteniment de parcs i jardins (64,7%) i el manteniment dels embornals (61,3%).

Pel que fa als contenidors d’escombraries, la falta de neteja i l’estat de conservació dels contenidors són els aspectes del servei valorats negativament: un 69,3% dels enquestats en considera deficient o molt deficient la neteja exterior / interior, mentre que el seu estat conservació és considerat deficient o molt deficient pel 55,5% dels enquestats. El 79,7% dels enquestats consideren que la taxa d’escombraries, augmentada ininterrompudament en els darrers 6 anys pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, no s’ajusta als serveis que dona. En canvi, els enquestats valoren positivament la distància dels contenidors des de casa (71,9% la considera satisfactòria o molt satisfactòria), l’etiquetatge per a la tria de residus (45,6% satisfactòria o molt satisfactòria) i la capacitat dels contenidors (42,3% satisfactòria o molt satisfactòria).

En l’espai obert de l'enquesta, els ciutadans es queixen de l’estat dels solars buits, el cementiri i de la brutícia acumulada en diferents zones de la Ciutat.

CxT ha elaborat un informe que ha presentat a l’Ajuntament de Tremp i al Consell Comarcal del Pallars Jussà i que proposa la creació d’una Taula de neteja que permeti la diagnosi contínua de les necessitats de neteja a Tremp i als nuclis agregats del municipi per augmentar l’eficàcia del Servei i que disposi dels mitjans humans i materials necessaris per prestar-lo.

La Taula de neteja s’hauria de constituir amb representants veïnals de diferents barris i nuclis i responsables tècnics del Servei de neteja per actuar urgentment o diàriament davant d’incidències i fer un seguiment de l’estat de neteja de la via pública. A més de contacte continu, la Taula s’hauria de reunir trimestralment.