La reobertura de la cova dels Muricecs permetrà fer un seguiment periòdic d'aquesta espècie en perill d'extinció

La reobertura de la cova dels Muricecs, al Pallars Jussà, permetrà fer un seguiment periòdic d'aquesta espècie en perill d'extinció, fet que fins ara no s'havia pogut portar a terme. Es tracta d'una de les cavitats amb una de les colònies de ratpenats més important de Catalunya, tant pel que fa a la quantitat com a la diversitat d'espècies. D'aquí la importància de poder incorporar aquesta cova als censos que es fan a tot Catalunya.
cova
photo_camera Jordi Castilló, fent seguiment de la població de ratpenats. Foto: Marta Lluvich.

La Generalitat va ordenar-ne el tancament durant la covid i ara s'ha pogut reobrir gràcies a un acord entre l'Ajuntament de Llimiana, l'entitat ambientalista Renatura Pirineu i el Grup de Recerca BiBio. Aquest acord ha de permetre compatibilitzar la conservació dels muricecs amb visites guiades.

Jordi Castilló, membre de Renatura Pirineu, es desplaça cada quinze dies a la cova dels Muricecs i amb l'ajuda d'una llanterna i una càmera fotogràfica fa el recompte d'animals. A la darrera visita a la cavitat va comptabilitzar quatre espècies diferents: un muricec de ferradura gran, vint-i-cinc muricecs de ferradura mediterranis, quaranta muricecs raters grossos i seixanta muricecs de peus grans. En total cent vint-i-sis exemplars.

El ratpenat de peus grossos (Myotis capaccinii) i el ratpenat rater gros (Myotis myotis) són dues espècies amenaçades i d'alt interès per a la conservació a Catalunya. El ratpenat de ferradura mediterrani (Rhinolophus euryale) és una altra de les espècies més amenaçades.

Castilló ha dit que aquest seguiment no es fa de manera individual a aquesta cova i ha explicat que es fa amb l'assessorament científic del Grup de Recerca BiBio i en el context del Programa de Seguiment de Ratpenats, a tot Catalunya.

Aquest seguiment no es podia fer des de l'any 2020, quan la Generalitat va ordenar el tancament de la cova per la pandèmia de la covid.

Ciència i divulgació

Aquestes visites científiques que fa periòdicament Castilló ara es volen compatibilitzar amb visites guiades per divulgar la importància d'aquests animals i sensibilitzar la població sobre l'interès de la seva conservació. Castilló ha explicat que només s'hi pot entrar amb visites guiades que es fan des de l'empresa Zenith Aventura. El període de visites va del 15 d'octubre al 15 de maig. La resta de l'any està tancada al públic per conservar la colònia de cria de muricecs, ha dit Castilló.

Acord de custòdia

Els acords de custòdia són una eina de gestió i conservació del patrimoni natural, acordats entre la propietat d'un espai natural (en aquest cas l'Ajuntament de Llimiana) i entitats de custòdia per pactar la manera de conservar un determinat espai de gran valor ecològic o patrimonial.

Jordi Castilló ha explicat que el caràcter pioner d'aquest acord entre la propietat d'un refugi de quiròpters, una entitat ambientalista i un centre de recerca, obre tot un ventall de possibilitats per replicar-lo en altres indrets del país. Amb acords de custòdia com aquest es contribueix a "la conservació d'aquests animals tan amenaçats", ha dit.

Programa 'National Geographic Explorers'

De la importància de la conservació de la cova i la colònia de ratpenats, n'ha sorgit una segona iniciativa: 'National Geographic Explorers'. Es tracta d'una col·laboració entre investigadors portuguesos i catalans, per instal·lar sensors de temperatura permanents i automàtics a la cova dels Muricecs, com a prova pilot d'un gran projecte de seguiment de temperatures en ambients subterranis.