06.12.2022 |
Viure als Pirineus

Avui fa 70 anys que es va constituir l'antiga Enher

Aquest dimecres, dia 7 de desembre, fa 70 anys que es va constituir l'antiga ENHER. Aquestes set dècades han deixat un llegat d’infraestructures hidroelèctriques, bàsicament al Pirineu i al riu Ebre, que no només continuen operatives sinó que són un referent. L’enginyer Victoriano Muñoz Oms, que va arribar a centenari, va ser-ne el principal impulsor i director-gerent i conseller de la Societat.

010327
Imatges històriques de les obres al Pirineu.
Avui fa 70 anys que es va constituir l'antiga Enher

Tal dia com avui, fa exactament 70 anys, es va constituir la societat Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, S.A. (ENHER), promoguda per l’antic Institut Nacional d’Indústria, amb un capital de 500.000.000 pessetes. Durant els seus anys d’existència (el 27 d’abril de 1999 va quedar absorbida per Endesa) es van construir desenes de centrals hidràuliques, bàsicament al Pirineu de Lleida i al riu Ebre, i les centrals tèrmiques de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) i la de Foix (Cubelles, Garraf).

La història

La dècada de 1940–1950 va ser un període marcat per restriccions d’energia elèctrica a l’estat espanyol. L’Institut Nacional d’Indústria (INI), amb l’objectiu de pal·liar aquesta situació, va impulsar la constitució de diverses societats encarregades de produir i distribuir electricitat d’origen tèrmic i hidràulic per reduir el desequilibri entre l’oferta i la demanda d’aquesta font d’energia.

L’INI, conscient del potencial hidràulic de la conca del Noguera Ribagorçana, va sol·licitar al Ministeri d’Obres Públiques la concessió per l’aprofitament hidràulic d’aquest riu. El 5 d’abril de 1946, el Ministeri aprovà la concessió i, a través d’una publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat del 12 de juliol del mateix any, la Presidència del Govern va encarregar a l’INI la creació d’una Societat mixta per a la producció, transport i distribució d’electricitat, amb la missió d’executar un aprofitament hidroelèctric integral del Noguera Ribagorçana i els seus afluents.

El resultat d’aquest encàrrec va ser la constitució de la societat ‘Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, S.A’ (ENHER), constituïda a Madrid el dia 7 de desembre de 1946 davant del notari madrileny Federico Fernández Ruiz, amb un capital de 500.000.000 de pessetes, de les quals 275.000.000 van quedar reservades a l'INI.

Victoriano Muñoz Oms (Lleida, 11 d’abril de 1900 – Barcelona, 14 d’abril de 2000), principal impulsor de la creació d’ENHER,  va ser anomenat Director – Gerent i Conseller de la Societat fins que l’any 1963, després de més de 15 anys al capdavant de la Societat, va cessar la seva activitat a la Companyia.

ENHER desenvolupà i executà un pla hidroelèctric complet en el riu Noguera Ribagorçana construint els salts de Senet (1951), Vilaller (1952), Bono (1953), Llesp (1953), Escales (1955), Pont de Suert (1955), Boí (1956), Pont de Montañana (1958), Caldes (1958), Canelles (1959), Santa Ana (1961), Baliera (1962), Baserca (1984) i Moralets (1985). Posteriorment, va construir dues importants centrals hidroelèctriques en el curs inferior del Riu Ebre, la CH Mequinensa (1964) i la CH Riba-roja (1967).

L’any 1968, les Societats ENHER i Hidroeléctrica de Cataluña, S.A., van constituir ‘Térmicas del Besós, S.A’ la qual va construir dues central tèrmiques convencionals: la CT Besòs (1967) i la CT Foix (1979).

L’any 1983, l’INI va traspassar a la Societat ‘Empresa Nacional de Electricidad, S.A’ (1944) totes les seves participacions en actiu elèctrics, entre elles les d’ENHER, constituint-se el Grup Endesa.

El 27 d’abril de 1999, la Junta General d’Accionistes d’Endesa aproven el procés de fusió per absorció d’ENHER, formalitzant la seva complerta integració corporativa.

Cronologia:

 • Març de 1943 – L’Institut Nacional d’Industria sol·licita al Ministeri d’Obres Públiques la concessió d’aigües del riu Noguera Ribagorçana i els seus afluents, amb l’objectiu d’aprofitar els seus importants recursos energètics.
 • 18 de novembre de 1944 – L’INI promou la Constitució de la Societat ‘Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (ENDESA), amb la finalitat de combatre les importants restriccions d’energia elèctrica que patia Espanya en la dècada de 1940 a 1950.
 • 5 d’abril de 1946 – El Ministeri d’Obres Públiques concedeix la reserva d’aigües del Noguera Ribagorçana a favor de l’INI.
 • 28 de juliol de 1946 – El Butlletí Oficial de l’Estat publica l’encàrrec de Presidència del Govern a l’INI de constituir una Societat mixta amb la tasca d’executar un aprofitament hidroelèctric del Noguera Ribagorçana i els seus afluents.
 • 7 de desembre de 1946 – Es constitueix la Societat ‘Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, S.A’.
 • 1951 – Posada en marxa de la CH Senet
 • 1952 – Posada en marxa de la CH Vilaller
 • 1953 – Posada en marxa de la CH Bono
 • 1953 – Posada en marxa de la CH Llesp
 • 1955 – Posada en marxa de la CH Escales
 • 1955 – Posada en marxa de la CH Pont de Suert
 • 1956 – Posada en marxa de la CH Boí
 • 1958 – Posada en marxa de la CH Pont de Montañana
 • 1958 – Posada en marxa de la CH Caldes
 • 1959 – Posada en marxa de la CH Canelles
 • 1961 – Posada en marxa de la CH Sta. Ana
 • 1962 – Posada en marca de la CH Baliera. (El grup generador es situa a l’interior de la CH Vilaller)
 • 1963 – El Sr. Victoriano Muñoz tanca la seva etapa a ENHER
 • 1964 – Posada en marxa de la CH Mequinensa
 • 1967 – Posada en marxa de la CH Riba – roja
 • 1967 – Posada en marxa de la CT Besós
 • 1968 – Constitució de la Societat ‘Térmicas del Besós, S.A.’ per part d’ENHER i d’Hidroeléctrica de Cataluña, S.A.
 • 1979 – Posada en marxa de la CT Foix per part de Térmicas del Besós, S.A.
 • Juliol de 1983 – El Consell d’Administració de l’INI aprova el traspàs a Endesa de les seves participacions en empreses elèctriques, entre elles, la seva participació en ENHER.
 • 1984 – Posada en marxa de la CH Baserca
 • 1985 – Posada en marca de la CH Moralets
 • 27 d’abril de 1999 – S’aprova el procés de fusió per absorció, per part d’Endesa, d’ENHER, formalitzant la seva complerta integració corporativa.

Avui fa 70 anys que es va constituir l'antiga Enher
Comentarios