15.05.2021 |
Viure als Pirineus

ARXIUS

L'Arxiu Comarcal de la Cerdanya obra a la consulta presencial a partir del 25 de maig

L'Arxiu Comarcal de Cerdanya estableix el servei de consulta amb cita prèvia
Arxiu comarcal de Cerdanya
Arxiu comarcal de Cerdanya
L'Arxiu Comarcal de la Cerdanya obra a la consulta presencial a partir del 25 de maig

Per tal de complir les directrius establertes durant l’etapa de desconfinament, l'Arxiu Comarcal de Cerdanya estableix el servei de consulta amb cita prèvia a través del correu electrònic [email protected] i/o el telèfon 972 88 23 67.

L’usuari haurà de comunicar, mitjançant aquests canals, i amb un mínim de 24 hores d’antelació, la sol·licitud d’accés a la consulta presencial, tot indicant el nom, la data, l'hora i la durada aproximada de la visita. Igualment, per facilitar la preparació de la consulta i en la mesura del possible, haurà de fer constar la documentació que vol consultar.

L’arxiu respondrà indicant el dia i hora en què pot efectuar la consulta.


Aspectes importants:

  • L’horari d’obertura al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 14h.
  • L’aforament de l’arxiu a la sala de consulta és d’un màxim de 6 persones de forma concurrent.
  • La persona usuària ha de fer la seva comanda de consulta prèviament i l’arxiu la servirà el dia i hora indicat. En el cas que els documents que es demanin estiguin en quarantena, l’arxiu ha d’informar d’aquesta circumstància i indicar en quin moment estaran disponibles.
  • L’usuari haurà de seguir les indicacions de seguretat i salut establertes per l’arxiu.
  • L’arxiu posa a disposició de l’usuari gel hidroalcohòlic, guants d’un sol ús i mascaretes facilitades per l'Ajuntament de Puigcerdà. 
  • Cal mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres entre les persones que fan ús de la sala de consulta.
  • Les consultes presencials sempre han de ser individuals. No és permesa la consulta d’un mateix document per part de dues o més persones alhora.
  • Els usuaris han de portar els seus propis estris d’escriptura que en cap cas s’han de compartir amb altres persones concurrents a la sala de consulta.
  • L’usuari ha de procedir a la neteja de guants amb gel desinfectant, cada vegada que surti de la sala de consulta (períodes de descans, lavabo, etc.).

L'Arxiu Comarcal de la Cerdanya obra a la consulta presencial a partir del 25 de maig
Comentarios