25.01.2022 |
Viure als Pirineus

ELECCIONS MUNICIPALS

La Seu en Comú dona a conèixer les seves propostes de govern municipal

Promouran la construcció de la residència assistida per a gent gran als terrenys de l’Horta del Valira, adaptada a les necessitats actuals.

La Seu en Comú propostes (2)
La Seu en Comú va presentar aquest dissabte les seves propostes/LSC
La Seu en Comú dona a conèixer les seves propostes de govern municipal

La Seu En Comú ha presentat aquest dissabte el programa electoral sota el lema Quina ciutat volem?. Enric Riu, cap de llista de La Seu En Comú a l'ajuntament de la Seu d'Urgell va defensar la necessitat de “tenir una ciutat neta, sostenible, cohesionada i radicalment democràtica, que respecti la diversitat i accessible”. Els comuns de la Seu vanreivindicar la Seu com a capitalitat de la vegueria de l’Alt Pirineu, desplegar-hi els serveis de la Generalitat i dinamitzar així l’economia de tot el territori. 

PROGRAMA

L'Ajuntament és l’empresa més important de la Seu i de la comarca. Cal millorar el seu funcionament en tots els sentits i considerar-la un agent fonamental en la dinamització econòmica. 

1- Passar al  Ple Municipal el total control dels serveis d’aigua, urbanisme i habitatge i reconsiderar la situació jurídica de   l’empresa  HUILS -Habitatge i Urbanisme La Seu SL.

2- Promoure la construcció d’habitatges socials, la lluita contra la pobresa energètica i la creació d’una borsa d’habitatges buits.

3- Treballar prioritàriament per l’establiment de la Vegueria de l’Alt Pirineu i  les Delegacions Territorial de la Generalitat: per una forta creació d’activitat i de llocs de treball amb la combinació eficaç d’iniciativa pública i d’ iniciativa privada. Cal defensar l’ Àrea Econòmica Especial formada per Andorra i l’Alt Pirineu català i francès

4.-Potenciar l’organisme coordinador intern així com la transparència de tots els serveis municipals. Crear mecanismes d’anàlisis i assessorament per al col·lectiu de treballadors fronterers.

Propostes la seu en Comú

Participació ciutadana.

Cal aconseguir una participació real mitjançant la realització d’enquestes periòdiques i la potenciació de Ràdio Seu amb entitats i col·legis en programes específics. Millorar la pàgina web de l’Ajuntament per facilitar tot tipus de consultes i queixes de la ciutadania.

Crear una coordinadora de les associacions de veïns existents i els diversos consells consultius per tal d’analitzar en profunditat la problemàtica social de la Seu. Assessorar per a la constitució d’associacions de veïns.

Considerar molt important l’establiment d’una relació periòdica amb el Consell del poble de Castellciutat i amb els barris de Sant Antoni i de Sant Pere.

Col·laborar  amb la Síndica de Greuges a través de l’acció de totes les regidories.

Joventut. L'educació.

Fer participar la joventut ha d’anar més enllà de les comissions de festes. La regidoria de la joventut serà per a nosaltres una dels centres de la nostra actuació municipal.

Ampliar els serveis de la llar d’infants proposant serveis com el de “Minuts-Menuts”, per atendre més hores de serveis a pares i mares. Ens comprometem a pressionar  per abaratir i facilitar el desplaçament i el mateix allotjament dels estudiants universitaris o similars.

Exigir l’ampliació de l’oferta dels estudis professionals en la nostra ciutat; tenen una demanda creixent i veuen incrementar el seu prestigi social i la seva retribució.

Col·laborar amb les universitats catalanes, Barcelona, LLeida... per tal d’establir cursos d’extensió universitària. Treballar  per al manteniment i millora de la UNED. Procurar que la UOC tingui una subseu permanent.

Sanitat.

L’Hospital. Aconseguir un hospital a l’alçada de les nostres necessitats: ple funcionament de tots els serveis bàsics de pediatria, ginecologia , medicina interna, cirurgia i traumatologia. Potenciar el seguiment dels malalts crònics. Aconseguir  trasllats ràpids per ambulància o helicòpter, amb acords de cooperació amb Andorra, Lleida, Barcelona. Atenció a la rendibilitat social immensa de tots aquests serveis. Creiem que per fer progressar l’Hospital ha de deixar de ser un element de lluita política. Cal un consens immediat en els grans objectius hospitalaris.

El CAP. Cal la construcció imminent d’aquest equipament que millorarà les prestacions sanitàries i alliberarà un espai molt important per al funcionament hospitalari. Reclamarem els recursos suficients per optimitzar els serveis de cura de malalties i de programes de prevenció.

Constituir un “Consell de ciutadans per a la salut” amb participació de les associacions de salut de la Seu -càncer, diabètics, salut mental, fibromiàlgia…-, de professionals de l’Hospital i del Cap, dels centres residencials, de l’Esplai i del Consell municipal de la Gent Gran.

Medi ambient.

Crear una Tinença d’Alcaldia per subratllar-ne la importància. Potenciar la Mancomunitat d’Escombraries per sensibilitzar encara més de cara a la recollida selectiva; fer una gran campanya que arribi a tots els domicilis. Proposar als centres educatius la nostra col·laboració per a  realitzar regularment  campanyes de defensa del medi ambient. Exigir a les noves construccions la introducció de mesures anti-terratrèmols.

Fer política d’aigua amb especial atenció a la depuradora de Montferrer i mantenir i millorar el sistema de rec dels horts amb ús d’aigua del Valira per estalviar aigües potables. Preservar els espais agraris i forestals del municipi, amb especial atenció al marge esquerre del Segre.

Bonificar al 100% l’IBI i les llicències de construcció i obres en les instal·lacions generadores d’energies alternatives.

Serveis socials. Residència per a la Gent Gran

Dedicar gran atenció a l’actual funcionament dels serveis socials integrats al Centre d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell -CAPAU-, amb l’esperit de millorar les seves prestacions. Fer especial incís en potenciar les  oficines d’acollida per facilitar encara més la inserció de les persones nouvingudes o persones afectades per discriminacions o violència de gènere.

Promoure la residència assistida per a la gent gran als terrenys de l’Horta del Valira, adaptada a les necessitats actuals, de salut física i mental, centre de tot tipus d’activitats socials i culturals i complementada amb l’assistència domiciliària a persones amb diversitat funcional o dependència, i amb pisos assistits.

Crear un programa d’ajuts per a l’assessorament i la rehabilitació d’habitatges per a persones grans i amb discapacitats per tal de lluitar contar top tipus de barreres arquitectòniques.

Cedir sol públic per a la construcció de nous habitatges socials : tothom té dret a un habitatge digne i a un preu assequible. Proposem l’elaboració d’un cens de pisos buits i la creació d’una borsa d’habitatge de pisos de lloguer social.

Facilitar la tramitació àgil dels enterraments civils. Treballar institucionalment per aconseguir el ple dret a una mort digna.

Urbanisme.

Destacar unes actuacions bàsiques: Pla de rehabilitació de tot el Centre Històric. Edificació dels solars existents al mig de la Seu. Pla general d’accessibilitat amb supressió de barreres arquitectòniques. Preservació dels espais forestals i agraris.

Altres iniciatives a emprendre: Ordenació de l’antiga caserna de Castellciutat; la seva conversió en un espai d’equipaments. Proves de  peatonalització al centre històric per als caps de setmana o per a determinades festes..

Creació d’un Consell de Poble a Castellciutat dotat d’un pressupost propi.

Aconseguir ampliar la Zona Industrial a través d’un conveni que plantejarem a l’Ajuntament de Montferrer i Castellbó i a l’Institut Català del Sòl, per tal de fer-ne una gestió mancomunada. Pressionar les autoritats estatals per tal d’aclarir els projectes viaris que obstaculitzen el desenvolupament dels terrenys industrials.

Crear un programa d’ajuts per eliminar barreres arquitectòniques als comerços de la Seu, instal·lar al Parc del Valira taules de picnic accessibles per a persones amb cadires de rodes, ampliar les places d’aparcament reservades a les persones amb discapacitats. Textos en Braille als plafons informatius

Proposar la redacció d’un pla urbanística de la subcomarca de l’Urgellet.

Cultura.

Posicionar la cultura com a base de l’educació social per ciutadans amb creativitat i sentit crític. Als darrers anys hem patit una programació cultural divagant i la desaparició d’iniciatives com el PICURT: la Mostra de Cinema de Muntanya dels Pirineus. Volem recuperar-la en col·laboració amb els seus promotors.Volem garantir una programació cultural estable, diversa, de qualitat, per a tots els públics i assequible econòmicament.

Consolidar els equipaments existents amb personal i recursos suficients. L’Escola Municipal d’Art ha d’esdevenir un veritable centre de promoció de les arts plàstiques i visuals i dels artistes locals.  Dotar la Biblioteca Sant Agustí dels recursos humans suficients per ampliar els horaris i executar-ne el projecte de remodelació d’espais. Satisfer les demandes dels usuaris per tal d’habilitar, en coordinació amb els centres docents, un local adient per a sala d’estudi per a universitaris o per a estudiants que ho necessitin.

Pla de xoc d’activitats culturals. Ens proposem fer de la Seu un centre de fets culturals de primer ordre seguint les oportunitats que ens marca tota una sèrie de normatives internacionals sobre el tema. Aconseguir una oferta regular d’esdeveniments culturals de tot tipus al llarg d’un exercici pot comportar una gran entrada de recursos per a la nostra ciutat. El turisme cultural és un turisme de qualitat que dinamitza molts sectors econòmics: des de la mateixa cultura fins a l’hostaleria, passant per la restauració, el petit comerç, l’oci i l’esport. Aquesta via enlairarà encara més la bona imatge exterior de la Seu. Una imatge que ha de ser suficientment poderosa al costat de la d’Andorra o de la Cerdanya, o dels mateixos Pallars.

Promoció econòmica. El comerç, el mercat i la Fira.

La Fira de Sant Ermengol i, especialment, la Fira de Formatges, ha de donar cabuda a la distribució majorista i a la indústria per a consolidar el seu prestigi i continuar creixent. Estudiar la ubicació dels diferents sectors firals, de manera que el teixit comercial de la Seu pugui aprofitar-la. El centre històric també ha d’estar vinculat al mercat, ordenat per facilitar les compres al consumidor i suport de l’activitat comercial en general.

Cal constituir un organisme coordinador de la promoció econòmica amb la participació de les associacions comercials i hoteleres, per programar activitats i inversions a fer. Obrir aquest organisme a la participació d’entitats públiques o privades d’interès econòmic general de la comarca, de les comarques veïnes o d’Andorra.

Oferir un servei municipal d’assessorament per a les millores i les reformes dels locals comercials i l’establiment general del tax free. Cofinançar amb les associacions de comerciants i d’hostaleria un estand a ubicar als fets esportius i culturals de la ciutat. Des de l’oficina de turisme facilitar la màxima informació comercial als visitants.

La Seu en Comú dona a conèixer les seves propostes de govern municipal
Comentarios