FORMACIÓ

L’Escola Agrària del Pirineu inicia el curs amb un 45% més de matriculats respecte al curs anterior

En els últims 3 cursos, el 76% de l’alumnat graduat ha trobat feina en finalitzar la formació i el 51% ha combinat la feina amb els estudis

Foto_EA Pirineu - Matriculats 1
photo_camera L’Escola Agrària del Pirineu inicia el curs amb un 45% més de matriculats respecte al curs anterior / EAP

L'Escola Agrària del Pirineu inicia el curs 2023 – 2024 amb un 45% més de matriculats respecte al curs anterior. El Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Eqüestres ha rebut 35 matriculats, un 25% més que el curs anterior. Pel que fa als matriculats del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural, un total de 24 persones han formalitzat la matrícula pel curs que encarem, xifra que ens indica un augment del 20% respecte al curs 2022 – 2023.

De cara al curs que s’ha encetat, de l’alumnat d’Activitats Eqüestres, 20 corresponen al 1r curs i 15 al 2n, en canvi, en el cas de l’alumnat d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural, 16 corresponen al 1r curs i 8, al 2n.

Foto_EA Pirineu - Matriculats 2
L’Escola Agrària del Pirineu inicia el curs amb un 45% més de matriculats respecte al curs anterior / EAP

El perfil de l’alumnat de 1r curs d’ambdós cicles formatius es troba entre els 15 i els 18 anys, majoritàriament. Tanmateix, l’edat de l’alumnat dels 2ns cursos és més variada, movent-se entre els 17 i els 37 anys. Pel que fa al gènere, el 44% són noies i el 56% restant són nois. Quant a territori, la majoria provenen de la província de Lleida (23 persones) i Barcelona (18). En tercer lloc, també es registren estudiants de Girona (9) i per últim, de Tarragona (2). També, hi ha alumnat que prové de fora de Catalunya: Andorra (3), València (1), Madrid (1), Saragossa (1) i Menorca (1).

En referència al curs que va finalitzar el passat juny, l’Escola Agrària del Pirineu va tancar la promoció amb un total de 15 graduats en el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Activitats Eqüestres, i amb 10 en el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Aprofitament i Conservació del Medi Natural. Destacar la participació femenina en els estudis d’Activitats Eqüestres del curs passat, ja que més del 70% de les alumnes eren dones.

Foto_EA Pirineu - Matriculats 3
L’Escola Agrària del Pirineu inicia el curs amb un 45% més de matriculats respecte al curs anterior / EAP

Actualment, la formació professional esdevé un dels millors camins d’inserció laboral dels més joves. En els últims 3 cursos acadèmics, el 50% de l’alumnat del CFGM d’Activitats Eqüestres ha trobat feina al finalitzar el cicle formatiu, mentre que el 22% ha continuat estudiant i el 25% ha combinat la feina i els estudis. Pel que fa a l’alumnat del CFGM d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural, el 26% s’ha posat a treballar en finalitzar els estudis, el 47% ha seguit estudiant i el 26% restant ambdues coses. Aquestes xifres mostren la qualitat d’aquestes formacions i les oportunitats que ofereixen.

"És molt gratificant veure com empresaris i empresàries del sector, tant eqüestre com forestal, truquen a l’escola per oferir feina als recent titulats", afirma Maria Valls, cap de programes de l'Escola Agrària del Pirineu. A més a més, Núria Duró, directora del centre, afegeix que "això és el que acaba avalant la feina que fa tot l’equip docent i personal d'administració i serveis de l’escola".

Foto_EA Pirineu - Matriculats 4
L’Escola Agrària del Pirineu inicia el curs amb un 45% més de matriculats respecte al curs anterior / EAP

Fa més de 20 anys que l’Escola Agrària del Pirineu ofereix el CFGM d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural, mentre que el CFGM d’Activitats Eqüestres tot just enguany ha finalitzat la 4a promoció. En aquestes 4 promocions, el perfil de l’alumnat ha estat molt especialitzat. Els professionals eqüestres havien manifestat a l'escola i a les entitats del sector la necessitat de comptar amb una titulació oficial. El centre, en tot moment està al costat de les empreses, manté contacte i analitza les seves necessitats per tal d’oferir una formació de qualitat en aquest àmbit d’especialització.

Pel que fa al sector forestal, també rep a l’alumnat de l’escola amb grans oportunitats laborals. És habitual que aquells que fan la formació en centres de treball en empreses privades s’hi quedin a treballar, però en tractar-se normalment d’alumnat que finalitza els estudis amb 18 anys, prefereixen seguir estudiant el CFGS i incorporar-se al món laboral posteriorment.

Sobre l’Escola Agrària del Pirineu

L’Escola Agrària del Pirineu (EA Pirineu), situada a Bellestar (Montferrer Castellbò, Alt Urgell), és un centre públic gestionat pel Servei de Formació Agrària (SFA), la unitat del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya que té la missió de professionalitzar el sector agropecuari, alimentari i forestal, mitjançant la millora de la qualificació dels seus professionals. L’EA Pirineu forma part del conjunt d’Escoles Agràries del SFA, una xarxa de 15 centres formatius, amb especialitzacions diverses i situades en diferents punts del territori català.

Escola Agrària del Pirineu 2
Escola Agrària del Pirineu 

En concret, els eixos estratègics de formació i d’actuació del centre de Bellestar són els sistemes agroforestals de muntanya, el sector eqüestre i l’activitat formatgera. Per una banda, ofereix formació reglada, mitjançant dos cicles formatius: el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Eqüestres i el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural. D’altra banda, disposa d’una completa oferta de formació contínua, gràcies a cursos i jornades de transferència tecnològica, en la modalitat presencial, semipresencial i en línia, i adaptats a les necessitats del sector.

L’escola també s’encarrega de preparar l’itinerari formatiu dels i les joves que han sol·licitat l’ajut de primera instal·lació i estan realitzant la incorporació a l’empresa agrària, així com tutoritzar-los al llarg de tot el procés.