27.11.2022 |
Viure als Pirineus

Projecte de restauració ecològica i millora de l'hàbitat del gall fer a Boumort

Endesa i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, visiten avui la Reserva Nacional de Caça (RNC) de Boumort, al Pallars Jussà, per observar de primera mà els resultats d’un ambiciós projecte integral de restauració ecològica de zones degradades per aconseguir retornar-les al seu nivell de complexitat i qualitat ambiental.

Abans dels treballs
Imatges dels treballs de restauració ecològica.
Projecte de restauració ecològica i millora de l'hàbitat del gall fer a Boumort

Endesa i la Generalitat volen donar a conèixer un dels projectes amb més potencial des del punt de vista ambiental, ja que les actuacions tenen com a objectiu una millora tant a nivell edàfic, com botànic i zoològic, és a dir, un benefici a la biodiversitat en el sentit més ampli. L’objectiu és aconseguir, mitjançant diverses actuacions, restaurar un hàbitat i, en conseqüència, millorar la cadena tròfica de totes les espècies que conviuen a la reserva. La complexitat del projecte ha suposat haver de desenvolupar les actuacions en quatre fases:

  • Disseny i elaboració de protocols de seguiment dels treballs
  • Creació de tres parcel·les d’exclusió d’herbívors amb la plantació d’una espècie vegetal (la boixerola o raïm d’óssa) per potenciar la recuperació de l’hàbitat del gall fer (Tetrao urogallus)
  • Restauració ecològica de zones deteriorades per reforestacions anteriors amb plantes exòtiques, la qual cosa va malmetre la qualitat de l’entorn
  • Assaig a quatre zones amb tancament parcial per a herbívors, dos amb pastor elèctric i dos més amb repel·lents olfactius, per afavorir la recuperació de la pastura

El desenvolupament tècnic del projecte, que va començar l’any 2018, l’han dut a terme tècnics especialitzats de l’empresa Minuartia, conjuntament amb l’òrgan de gestió de la reserva. Durant els pròxims deu anys es farà un seguiment de totes aquestes actuacions, fet que permetrà identificar els tractaments més efectius per la restauració integral de l’hàbitat.

No és el primer cop que Endesa mostra el seu compromís amb la RNC de Boumort i actua per millorar el seu hàbitat. Al 2012 i 2016 ja va començar a col·laborar en la restauració d’aquesta zona del Prepirineu. Entre altres accions, es van crear infraestructures d’observació de fauna i tancats d’exclusió d’herbívors. Aquells treballs van servir per prendre consciència de la necessitat d’actuar d’una manera integrada per aconseguir la millora a nivells superior de la cascada tròfica.  

Endesa, dins del seu Pla de Conservació de la Biodiversitat, porta a terme diverses iniciatives amb l’objectiu comú de compensar i ajudar al desenvolupament d’estratègies de conservació als entorns naturals i espècies animals que necessiten una especial atenció arreu del territori, on d’una manera o una altra estem vinculats.

La Reserva Nacional de Caça de Boumort

La Reserva Nacional de Caça de Boumort va ser creada l’any 1991 amb la finalitat de protegir, fomentar i aprofitar les espècies animals que hi habiten en estat salvatge i de preservar els ecosistemes als quals pertanyen.

La Reserva està gestionada pel Departament d’Agricultura i té una extensió de 13.097 ha. Es troba situada al Prepirineu occidental català, entre les valls de la Noguera Pallaresa i del Segre, i abasta tot un seguit de serralades disposades transversalment de l'una a l'altra vall, d'entre les quals destaquen la serra de Boumort que dóna nom a la Reserva, la serra de Carreu, la serra de Cuberes i la serra de Batsacans.

L'espècie característica de la RNC és el cérvol, el qual gaudeix en aquestes serres d'una de les poblacions més importants i ben estructurades dels Pirineus. Destaca també la presència de l'isard i del cabirol. Dins la fauna, eminentment forestal, destaca la presència del gall fer, el picot negre, el mussol pirinenc -totes tres espècies protegides- i la becada.

Projecte de restauració ecològica i millora de l'hàbitat del gall fer a Boumort
Comentarios