Es troba al Pati Palau una muralla dels segles XV i XVII

Aquestes troballes arquitectòniques fan retardar l'acabament de les obres de reurbanització d'aquesta plaça del centre històric de la Seu d'Urgell

Les obres de reurbanització de la plaça Pati Palau de la Seu d'Urgell es retardaran respecte el calendari previst després que els operaris hagin trobat restes arquitectòniques que pertanyen a una muralla que els arqueòlegs situen entre els segles XV i XVII, aproximadament.

Segons es desprèn dels estudis preliminars, aquestes restes arqueològiques corresponen a unes estructures muràries que no són d'índole defensiva sinó urbana. A més a més, arrel d'aquestes obres també s'ha trobat un refugi que pertany a la Guerra Civil (segle XX).

Aquest és el resultat del seguiment arqueològic que s'ha realitzat durant el transcurs d'aquestes obres de reordenació i adequació de la plaça Pati Palau i que encara s'estan portant a terme.

Aquest seguiment s'ha fet a través de l'obertura de quatre rases que eren susceptibles d'afectar estructures arqueològiques. Si a la primera rasa el resultat arqueològic ha estat negatiu, a la segona i a la tercera rasa hi han aparegut dues estructures muràries, que probablement una seria la continuació d'una d'elles.

És a la quarta rasa, de direcció nord-sud, situada davant i paral·lela a la façana del Palau Episcopal on s'hi han documentat i observat dos murs de direcció oest-est separats entre ells per uns 2 metres. Davant la possibilitat que es tractes d'un tram de muralla de la ciutat es va informar a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i al Servei Territorial de Cultura de Lleida, els quals van prendre la decisió de comprovar la naturalesa de la troballa.

Muralles

Les hipòtesis basades en els primers estudis preliminars i comparatius que s'han realitzat a peu d'obra ens diuen que l'espai sud/sud-oest de la plaça va estar edificat, usat i urbanitzat de manera diferent a la que observem en l'actualitat i en un període de temps que abraçaria enter els segles XIV/XV i el segle XVII, a través de l'absència i/o presència de determinats materials ceràmics apareguts en la seqüència estratigràfica.

Una altra dada és que es confirma que aquestes estructures es van abandonar a primera meitat del segle XVII. Però alhora falta confirmar amb exactitud la data real de construcció aquestes estructures, que se situen sobre els segle XIV per l'absència d'alguns materials ceràmics típics de la baixa edat medieval. Al respecte, els arqueòlegs afirmen que “en cap cas tenim dades i informació de pes suficients per a parlar d'una estructura defensiva tipus muralla o similar”.

Refugi civil republicà

Una darrera dada d'aquest estudis preliminars és que en l'espai comprès entre la porta principal del Palau Episcopal (entrada nord) i la porta de l'antic Palau de Justícia (entrada sud), es va excavar, molt a inicis del 1939, un refugi civil republicà. Situat en paral·lel al Palau Episcopal per tal d'amargar-se en els darrers mesos de la Guerra Civil.

Aquesta estructura mai va ser acabada, ja que abans de la construcció de la seva coberta, l'exèrcit nacional va entrar a la Seu d'Urgell (5 de febre de 1939), anul·lant-se la seva utilitat, i acabant per desaparèixer de la memòria local.

comentaris