26.10.2021 |
Viure als Pirineus

ELECCIONS MUNICIPALS

La CUP de la Seu proposa millores urbanes amb perspectiva de gènere

La candidatura ha organitzat, conjuntament amb la cooperativa d’urbanistes Col·lectiu Punt 6, una ruta nocturna per analitzar diversos espais públics de la ciutat.

CUP la Seu 2
Acte de la CUP, aquest dijous a la Seu/CUP
La CUP de la Seu proposa millores urbanes amb perspectiva de gènere

La candidatura de la CUP a l'ajuntament de la Seu d’Urgell ha organitzat, conjuntament amb la cooperativa d’urbanistes Col·lectiu Punt 6, una ruta nocturna per diversos espais de la ciutat per analitzar i proposar millores urbanes amb perspectiva de gènere. Això és, debatre i plantejar alternatives sobre els usos i les necessitats de l’espai públic per part de les diferents persones que hi viuen.

Alguns dels escenaris analitzats han estat la Plaça de les Monges, on la falta i forma dels bancs no fomenta la socialització i on el terra planteja greus perills per a les persones quan es neva i es gela.

La Plaça Joan Sansa ha estat identificada com una zona de parc tallada per carrers on passen molts cotxes i on cada espai està destinat a un sector d’edat sense espais d’interrelació.

El carrer Sant Ermengol, Sant Ot i voltants ha estat analitzada per l’alt trànsit de vehicles i especialment per tenir voreres estretes, fet que dificulten la mobilitat a persones amb mobilitat reduïda o persones amb carros de la compra i cotxets.

L’Hospital i el CAP també ha passat per l’anàlisi de les urbanistes per la dificultat i falta d’aparcament per embarassades. Però alhora, s’ha valorat positivament la concentració d’espais com la biblioteca, residència i centre cívic.

La ruta també ha visitat diferents parts del centre històric, que plantegen sensacions d’inseguretat per la falta de llum i pel poc trànsit de persones pel progressiu despoblament i abandonament. Aquest fet, s’ha enllaçat per les dificultats per trobar pisos en bones condicions i preus assequibles i la falta de baixos oberts que donin vida al carrer.

Durant la visita, les urbanistes han preguntat als assistents sobre diversos aspectes de la vida quotidiana pel seu informe, com els usos i zones de consum, de passeig, de reunió, les opcions de mobilitat amb transport públic, etc.

La Candidatura ha apostat per un acte central diferent a allò que els partits tradicionals ens tenen acostumats. S’ha optat per realitzar un recorregut que, alhora, és un estudi urbanístic i social amb perspectiva feminista i LGTBI dels espais públics de la ciutat. Un estudi, per tenir material per començar a treballar al dia següent de les eleccions amb les eines de l’Ajuntament. Així doncs, u acte central que ens encarrega unes tasques concretes per desenvolupar ja des del primer dia de legislatura.

Xènia Antona

Abans del recorregut feminista, la cap de llista Xènia Antona ha esbossat els eixos prioritaris del projecte de “la Seu valenta” per a aquestes eleccions municipals. La candidat de la CUP ha explicat que vol construir una Seu feminista i amb perspectiva LGTBI, "crearem una Regidoria de feminisme i alliberament LGTBI que treballi específicament la qüestió de la transversalitat de gènere en les polítiques públiques, que compti amb personal tècnic i amb pressupost propi, per implementar de forma efectiva mesures contra la discriminació de les dones i del col·lectiu LGBTI reunides en la llei aprovada pel Parlament de Catalunya el 2014".

ALTRES PROPOSTES DE LA CUP

* Crear espais residencials (pisos d'acollida) per a persones maltractades de titularitat municipal

* Punts liles: punts de visibilització i de suport a les persones afectades per agressions masclistes. en grans aglomeracions i festes

* Per una economia social i feminista, treballarem per la conciliació laboral des de les polítiques d’ocupació municipals

Per garantir el dret a l’Habitatge

Aposta per garantir el dret a l’habitatge, prioritzant el lloguer social i el parc d’habitatge municipal. Un lloguer social és un lloguer reduït, accessible a tothom, que suposi el 10-15% dels ingressos de la unitat familiar. Proposen:

* Crear una Regidoria d’habitatge centrat en ampliar el parc d’habitatge públic de lloguer social per dues vies fonamentals:

* Un pla del centre històric per adquirir béns immobles abandonats o degradats, reformar i obtenir-ne pisos en lloguer social

* Mobilitzar habitatge buit a través d’una ordenança contra els pisos buits i d’aplicar sancions i taxes a pisos propietats de bancs i grans tenidors que estan permanentment desocupats.

A més, crearem una oficina d’habitatge, com a finestra oberta a la ciutadania per qualsevol qüestió relacionada amb tràmits, dubtes sobre polítiques d’habitatge i amenaces de desnonaments.

Hospital i sanitat 100% pública

Aposten per la dissolució de la Fundació Sant Hospital i incorporar l’Hospital de la Seu a la xarxa d’Hospitals públics de la Generalitat, és a dir, a l’Institut Català de la Salut. 

Pel dret a envellir: residencia municipal

Aposta per la municipalització de la residencia que seria resultat, també, de la dissolució del patronat de la Fundació Sant Hospital. L’objectiu és donar un servei públic a les cures i atenció de la tercera edat.

Aposta per augmentar les places de la Residència municipal i incorporar nous serveis que ajudin a descarregar famílies i persones cuidadores. Volen que sigui un centre de serveis per a la tercera edat amb programes i iniciatives que ajudin a mantenir l’autonomia, dignifiquin la tercera edat i l’obrin a la societat.

Per la inclusió juvenil i municipalització de la UEC

Aposta per una Pla d’Inclusió Juvenil que tingui com a elements centrals la Municipalització de la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) i la contractació d’Educadores de Carrer per un Pla Atenció precoç eficient.

La CUP de la Seu proposa millores urbanes amb perspectiva de gènere
Comentarios