04.12.2022 |
Viure als Pirineus

La diputada Rosa Amorós ha demanat la inclusió de l’aranès en tots els processos participatius i electorals en tot l’àmbit català

La diputada Rosa Amorós al registre del Parlament
La diputada Rosa Amorós al registre del Parlament
La diputada Rosa Amorós ha demanat la inclusió de l’aranès en tots els processos participatius i electorals en tot l’àmbit català

La representant d’ERC de l’Alt Pirineu al Parlament de Catalunya, Rosa Amorós, ha presentat una proposta de resolució a la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya instant al Govern de la Generalitat a fer que en tots els processos electorals i participatius organitzats per la Generalitat de Catalunya, pel que fa a tota la documentació escrita, també paperetes i sobres electorals, hi constin les tres llengües oficials a Catalunya, el català, el castellà i l’occità, denominat aranès a l’Aran, aconseguint així un pas més en la igualtat entre les llengües i mantenint així la cohesió social entre la diversitat lingüística que hi ha al nostre país, Catalunya.

En el darrer procés participatiu, el del dia 9 al 25 de novembre, la doble pregunta només va ser redactada en català i espanyol arreu de tot el territori català mantenint l’occità només en el seu territori, és a dir, la Val d’Aran.

La proposta de resolució donarà resposta al que estableix l’Estatut d’Autonomia de 2006, a l’article 6, que considera com llengües oficials de Catalunya el català, el castellà, i la llengua occitana, denominada aranès a l’Aran i a la Llei de l’occità, aprovat l’1 d’octubre de 2010 el Parlament, on es concreta la protecció de l’occità a Catalunya i que no pot ser discriminada per raons lingüístiques

La diputada Rosa Amorós ha demanat la inclusió de l’aranès en tots els processos participatius i electorals en tot l’àmbit català
Comentarios