INFRAESTRUCTURES

Territori atorga 6 milions d'euros als consells comarcals de muntanya per al manteniment de camins municipals

Les actuacions de millora s’hauran de desenvolupar entre l’1 de gener i el 31 d’octubre d’enguany
7243c505-6c32-4e82-9e1e-b7828ab3661c
photo_camera Territori atorga 6 milions d'euros als consells comarcals de muntanya per al manteniment de camins / GOVERN.CAT

El Departament de Territori ha resolt concedir 6 milions d’euros en subvencions als consells comarcals de les zones considerades de muntanya i al Conselh Generau d’Aran, per actuacions de millora i manteniment de camins municipals de la xarxa veïnal i rural. Es tracta de la convocatòria anticipada per al 2023, que financarà accions executades entre l’1 de gener i el 31 d’octubre d’enguany.

Les ajudes s’emmarquen en les polítiques de muntanya del Govern per garantir el bon estat de la xarxa d’accés als nuclis de les nou comarques de muntanya i de l’Aran. És una eina més per a garantir l’equitat territorial i la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes d’aquestes comarques, ajudant a fixar població i evitant el despoblament. Les polítiques de muntanya engloben diverses línies de subvencions adreçades a la millora de la mobilitat, i l’any passat van sumar prop de 9 milions d’euros.

En concret, el 2022 aquesta línia de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural va passar d’estar dotada amb 2,5 milions a 6 milions d’euros i, enguany, el Departament de Territori ha mantingut l’esforç pressupostari.

7243c505-6c32-4e82-9e1e-b7828ab3661c
Territori atorga 6 milions d'euros als consells comarcals de muntanya per al manteniment de camins / GOVERN.CAT

Una orografia i clima particular

Les comarques de muntanya es caracteritzen per tenir molts quil·lòmetres de vials municipals, amb uns costos de manteniment elevats per raons orogràfiques i climàtiques i uns pressupostos municipals insuficients per l’escàs volum de població. En aquest context, fa anys que els consells comarcals i els ajuntaments cooperen en la gestió de la xarxa de camins municipals i, sovint, aquests deleguen part de les tasques a realitzar en els consells, que disposen de més mitjans tècnics i materials.

Per aquests motius, a l’empara de la Llei d’alta muntanya, la Generalitat ha mantingut sempre una política de suport als ens locals en la seva tasca d’adequació de la xarxa de camins i ha potenciat el paper dels consells comarcals com a mancomunitat tècnica de serveis i ens de cooperació.

En el cas de les subvencions per a la millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural de titularitat municipal, s’ha resolt atorgar l’import màxi possible a cada consell comarcal, que es determina en funció de la longitud de la seva xarxa estructurant:

  1. Alta Ribagorça: 399.840 €
  2. Alt Urgell: 866.400 €
  3. Aran: 383.280 €
  4. Berguedà: 616.200 €
  5. Cerdanya: 489.120 €
  6. Garrotxa: 544.920 €
  7. Pallars Jussà: 759.480 €
  8. Pallars Sobirà: 648.600 €
  9. Ripollès: 525.120 €
  10. Solsonès: 767.040 €