28.01.2022 |
Viure als Pirineus

TREMP

La convocatòria d'ajuts del Leader Pirineu Occidental ha rebut 47 sol·licituds amb una inversió global de gairebé 4 MEUR

El pressupost disponible d'ajut  és de 928.455,55 euros i la xifra sol·licitada supera els 2,2 milions d'euros.

Tremp
Tremp, un dels municipis més actius del Pirineu.
La convocatòria d'ajuts del Leader Pirineu Occidental ha rebut 47 sol·licituds amb una inversió global de gairebé 4 MEUR

La darrera convocatòria dels ajuts Leader al Consorci del Pirineu Occidental (segona anualitat 2016), que va finalitzar el passat dia 16 de gener, ha reunit un total de 47 sol·licituds (8 a l'Alta Ribagorça, 16 al Pallars Jussà, 14 al Pallars Sobirà i 9 a la Val d'Aran). S'ha sol·licitat una inversió total gairebé 4 milions d'euros i una xifra d'ajut sol·licitat de més de 2,2 milions d'euros, tot i que el pressupost disponible d'ajuts per aquesta convocatòria és de només 928.455,55 euros. Els ajuts s'atorgaran per concurrència competitiva i d'acord amb els criteris de valoració i priorització publicats a l'ORDRE ARP/2600/2016, de 15 de novembre. Es destinarà el 90% de la dotació pressupostària als expedients privats (835.609,99 euros) i el 10% (92.845,56 euros) restant als expedients públics.

L'objectiu principal d'aquests ajuts és fomentar la realització d'inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d'activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

El Consorci Leader Pirineu Occidental és l'entitat gestora dels ajuts Leader a les comarques del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i la Val d'Aran, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. Aquests ajuts estan cofinançats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i els fons FEADER.

Aquest programa d'ajuts per a les empreses del món rural és finançat en un 57% pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'altre 47% ve finançat per la Comissió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Un dels requisits que hauran de complir els beneficiaris és que realitzin inversions d'un mínim de 12.000 euros, sense IVA, pels sol·licitants privats, i d'un mínim de 40.000 euros en el cas dels públics. 

Els beneficiaris privats per ser subvencionats han de realitzar inversions en empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris o empreses no agroalimentàries. En el cas dels públics ha de realitzar inversions en la recuperació del patrimoni cultural i natural, infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic o infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

La convocatòria d'ajuts del Leader Pirineu Occidental ha rebut 47 sol·licituds amb una inversió global de gairebé 4 MEUR
Comentarios