17.05.2022 |
Viure als Pirineus

Càritas: la rendibilitat econòmica al servei de la rendibilitat social

Les iniciatives d’economia social són el millor testimoni que es pot dur a terme una activitat econòmica sostenible, amb principis de solidaritat i justícia, que incideixi en el desenvolupament de les persones i plantegi el benefici econòmic com un mitjà al servei de l’objectiu principal: la inserció sociolaboral de les persones excloses. És a dir, la rendibilitat econòmica al servei de la rendibilitat social.

DSC_6124 (1)
Càritas participa de forma activa en el projecte Moda Re
Càritas: la rendibilitat econòmica al servei de la rendibilitat social

Càritas d’Urgell va iniciar el servei de recollida de roba fa gairebé 20 anys. La filosofia inicial no contemplava l’aprofitament del residu tèxtil en termes de generació de benefici social, sinó que es limitava a la recollida i distribució gratuïta de la roba a les persones en risc d’exclusió a través dels Robers parroquials. Aquests espais es gestionaven amb la complicitat i la generositat vocacional dels voluntaris de cada poble del Bisbat d’Urgell que disposava d’un local. El procediment era simple: la roba arribava directament de mans dels donants i les tasques de selecció, tria i repartiment de la roba es feien amb mitjans limitats i amb escàs suport tècnic i logístic.

Dels Robers parroquials a la Moda Re

La donació de gènere tèxtil augmenta exponencialment a mesura que passen els anys, i els Robers ja no tenen la capacitat d’absorbir i gestionar aquest volum. "Havíem de trobar una fórmula que convertís la roba en un recurs útil per a obtenir ingressos que poguéssim destinar a afavorir la reinserció laboral dels col.lectius més desafavorits", ha explicat a VIURE ALS PIRINEUS, el director voluntari de Càritas, Josep Casanova.

La idea de promoció d’una economia solidària que generés ocupació social i sostenible es comença a gestar el mes de març del 2004 amb l’obertura de la primera botiga de roba de segona mà a La Seu d’Urgell i amb la instal.lació dels primers contenidors de recollida de gènere. No és fins el 2014 però que Càritas fa el salt de qualitat i es professionalitza, amb la creació de l’empresa d’inserció Nougrapats i la col.locació massiva de contenidors al territori del bisbat gràcies a l’establiment de convenis amb els ajuntaments locals. En l’actualitat es gestiona 80 contenidors de residu tèxtil ubicats en 42 municipis.

Paral·lelament, es reorienten els Robers parroquials, que donen pas a la creació dels Espais Grapats. Aquests centres esdevenen un espai de treball compartit, intergeneracional i laboratori de creació de noves formes de participació, a l’hora que actuen com a punts de venda de la roba que els arriba triada des de la Seu a través de l’empresa Nougrapats.

El 2018 Càritas d’Urgell participa de forma activa en el projecte Moda Re, una iniciativa a nivell estatal que té com a objectius principals la generació d’ocupació social, la transparència i el destí ètic de les peces de roba i el consum responsable, promovent l’economia social i solidària a través de la reutilització, el reciclatge, la donació i la venda de roba usada. A més a més de la inserció laboral i la dignificació de la forma en què reben la roba aquelles persones que ho necessiten, el projecte està lligat a la protecció del medi ambient.

Càritas: la rendibilitat econòmica al servei de la rendibilitat social
Comentarios