18.01.2021 |
Viure als Pirineus

SILVICULTURA

Agricultura convoca els ajuts destinats a les Agrupacions de Defensa Forestal

Es tracta d’ajuts destinats a contribuir al manteniment d’aquestes agrupacions i a potenciar la prevenció, l’actuació immediata i el suport a l’extinció dels incendis forestals mitjançant el manteniment i la millora del material específic.
adf BIS
adf BIS
Agricultura convoca els ajuts destinats a les Agrupacions de Defensa Forestal

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat ajuts per valor de 750.000 euros per fomentar les actuacions que duen a terme les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Es tracta d’ajuts destinats a contribuir al manteniment d’aquestes agrupacions i a potenciar la prevenció, l’actuació immediata i el suport a l’extinció dels incendis forestals mitjançant el manteniment i la millora del material específic.

ADF TRIS

Les despeses que es consideren subvencionables són principalment costos de material de manteniment que tenen les ADF com ara els vehicles o les seves assegurances. També el cost de material fungible necessari per a la prevenció d’incendis com ara roba i calçat de seguretat i equips de protecció individual o aparells de transmissió de comunicacions. Se subvencionen totes aquelles despeses i material necessaris per realitzar tasques de prevenció d’incendis, i la primera intervenció en cas d’extinció.

Les Agrupacions de Defensa Forestal estan formades per propietaris forestals, voluntaris, les seves associacions i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial. La seva finalitat és fer tasques de prevenció, vigilància, primera intervenció i suport en la lluita contra els incendis forestals i donar suport a la restauració de les zones afectades dins del seu territori. Catalunya té 307 ADF  que representen 669 municipis.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies a comptar des de l’endemà de la pèrdua de vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19, o les seves pròrrogues.

Agricultura convoca els ajuts destinats a les Agrupacions de Defensa Forestal
Comentarios
Entrando en la página solicitada Saltar publicidad