El voltor comú ja no és una espècie en perill d'extinció al Pirineu  

Això ho canvia tot. La població de voltor comú a Catalunya s'estima en unes 1.300 parelles, 300 més que fa deu anys. Als anys 70 la població era d'unes 30 parelles i aquesta espècie estava amenaçada. Per afavorir l'espècie i protegir-la es van crear punt de suport alimentari. Ara, aquesta espècie ha deixat d'estar amenaçada i la voluntat del Govern és reduir i deixar de facilitar les aportacions que afavoreixen el voltor comú.

Un dels voltors negres reintroduïts, enmig d'un grup de voltors comuns. © Equip de Boumort – Alinyà
photo_camera Un voltor negre reintroduït, enmig de voltors comuns. © Equip de Boumort – Alinyà

Amb aquesta línia, el Cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, Ricard Casanovas, ha explicat que tots els voltors que es troben ferits i es porten a centres de recuperació, un cop recuperats ja no s'alliberen a Catalunya i es porten a Israel. En total ja s'han enviat 84 voltors a aquest país on l'espècie sí que està amenaçada.
Durant la Jornada tècnica sobre 'El voltor i la ramaderia extensiva' que s'ha celebrat aquest dimarts a Sort, els ramaders s'han queixat dels atacs dels voltors als animals indefensos i de la manca de reconeixement de la Generalitat d'aquests fets.

Joan Guitart, coordinador territorial de les comarques de muntanya de la Unió de Pagesos, ha explicat que entre el 2011 i el 2015 es van denunciar 278 atacs, però que només se'n van considerar positius i se'n van pagar 17. Entre el 2008 i el 2010 se'n van denunciar 208 i 107 es van considerar positives. El 2016 es van acabar pagant totes les sol·licituds presentades perquè no es van resoldre en el termini de dos mesos que estableix la normativa. El 2017 hi va haver 21 sol·licituds i només 1 es va resoldre positivament. El 2018 s'han presentat 18 sol·licituds i de les 7 que s'han resolt només 1 és positiva.

Pels ramaders el descens de denúncies es deu al fet que estan cansats de reclamar i que la majoria dels casos la resposta sigui negativa. Casanovas ha indicat que l'obligació de l'administració és demostrar que entre la mort de l'animal i l'atac d'un voltor hi ha una relació directa i ha afegit que el 95% dels casos la causa inicial de la mort no és un atac de voltor. Casanovas ha recordat que Catalunya és l'únic territori on es reconeixen els danys de voltor als animals com vaques o vedells.

La solució ha de ser global i no és gens senzilla donat que els voltors es mouen pel territori i és desplacen d'un indret a un altre. Durant la jornada s'ha apuntat la possibilitat d'incorporar gossos guardians als ramats per evitar atacs de voltors. Fins ara, aquests gossos solament s'utilitzen per evitar atacs d'ós o llop però en altres indrets s'ha demostrat l'efectivitat també amb voltors. 

Més a Comarques