17.05.2022 |
Viure als Pirineus

AUDITORIA DE SENYALITZACIÓ A LES CARRETERES DE L'ALT PIRINEU

La mala senyalització a les carreteres de l'Alt Pirineu, que gairebé no ha millorat en cinc anys, desorienta els conductors

Les indicacions per arribar als centres sanitaris de la zona són molt deficients (42 punts sobre 100) i tornen a suspendre l’auditoria cinc anys després de la primera avaluació, sense que s’hagin produït millores. La senyalització de les estacions d’esquí i dels parcs naturals ha millorat però encara té un ampli marge de millora, mentre que els nuclis urbans són les destinacions més ben senyalitzades. La continuïtat dels senyals per arribar a un destí suspèn en gairebé la meitat dels casos. El RACC demana coordinació entre les administracions titulars de les vies perquè utilitzin criteris de senyalització homogenis

Senyals a la carretera L-500 a la Vall de Boí : Foto RACC
Senyals a la carretera L-500 a la Vall de Boí/Foto RACC
La mala senyalització a les carreteres de l'Alt Pirineu, que gairebé no ha millorat en cinc anys, desorienta els conductors

El RACC ha elaborat la 2a Auditoria RACC de Senyalització d’Orientació al Pirineu, un estudi que analitza si la senyalització a les carreteres compleix amb la seva funció d’orientar els conductors de forma segura, clara i eficaç. El Club ha analitzat la senyalització existent per arribar a 23 destinacions d’especial interès. Per fer-ho ha recorregut 81 itineraris diferents des d’una trentena d’orígens que sumen més de 4.600 km de carreteres. Entre les destinacions estudiades hi ha els principals nuclis urbans, centres sanitaris i punts d’interès turístic com són les estacions d’esquí i els parcs naturals. Els resultats s’han comparat amb els que es van obtenir en la primera edició d’aquesta auditoria, elaborada l’any 2012, i mostren que si bé hi ha hagut millores, encara hi ha deficiències molt importants en les indicacions. Per aquest motiu, el RACC torna a demanar coordinació entre les diferents administracions titulars de les vies perquè implantin criteris homogenis de senyalització, i una revisió urgent de la senyalització dels centres sanitaris de referència de l’àrea de l'Alt Pirineu.

Aquesta auditoria s’afegeix a anteriors estudis sobre la senyalització de carreteres en diferents àrees del territori i té l’objectiu de vetllar per la defensa dels interessos dels usuaris. La senyalització és la causa del 33% de les denúncies que s’envien al servei Via Directa del RACC, la bústia on els ciutadans informen de deficiències sobre seguretat viària i mobilitat perquè el RACC les traslladi a les administracions competents.

Per realitzar l’Auditoria s’han avaluat 14 paràmetres organitzats en quatre factors: la continuïtat dels senyals, la comprensió, la visibilitat i el manteniment. Les observacions s’han fet en els mesos d’agost i setembre del 2017.

RESULTATS DE L’AUDITORIA RACC

La senyalització interurbana a l’àrea de l'Alt Pirineu pràcticament no ha millorat en els darrers cinc anys i encara té un ampli marge de millora. La seva nota global és de 65 punts sobre 100. La continuïtat de les indicacions per arribar a un destí torna a ser el factor amb una puntuació més baixa tot i que l’any 2012 el RACC ja va alertar de les seves deficiències. Gairebé la meitat de les destinacions analitzades (10 de 23) suspenen aquest factor, que d’altra banda és el més important per garantir que la senyalització compleix la seva funció d’orientar els usuaris. En general, es comença a senyalitzar massa a prop de la destinació, no s’efectua un seguiment del recorregut a cada cruïlla, no s’indiquen aparcaments propers i els senyals no inclouen el nom de la via per on es circula.

La comprensió dels senyals ha empitjorat lleument i en especial falla perquè no hi ha uniformitat en la nomenclatura de les destinacions. Per últim, la visibilitat i el manteniment són els aspectes més ben puntuats. El manteniment ha fet un salt qualitatiu però encara es detecten molts senyals amb evidents deficiències de conservació.

CONCLUSIONS DE L’AUDITORIA RACC

  • La Senyalització d’Orientació a l'Alt Pirineu pràcticament no ha millorat en els darrers 5 anys. Obté 3 Estrelles RACC sobre 5, amb una puntuació de 65 punts sobre 100, el que representa un resultat general acceptable però encara té un ampli marge de millora.

  • Les indicacions per arribar als centres sanitaris suspenen l’auditoria tot i que l’any 2012 el RACC ja va alertar de les seves deficiències. La Fundació Hospital de Puigcerdà està a la cua de les 23 destinacions estudiades, amb uns resultats del tot insuficients tenint en compte que són serveis de primera necessitat per als usuaris.

  • Les capitals de comarca i els accessos a Barcelona són les destinacions millor senyalitzades. Vielha torna a encapçalar el rànquing de tot l’estudi amb diferència.

  • Les estacions d’esquí i els parcs naturals encara han de millorar en diversos aspectes però han aconseguit pujar de nota impulsats pels bons resultats de Boí Taüll i Port Ainé, d’una banda, i del Parc Natural del Cadí-Moixeró, de l’altra. En canvi, Baqueira Beret han empitjorat.

  • La Continuïtat dels senyals és pobra en general (55 punts), malgrat que es tracta del factor més important. Destaquen negativament els centres sanitaris i les estacions d’esquí, sobretot perquè les indicacions no comencen amb prou antelació i perquè hi ha trams entre l’origen i la destinació que no estan suficientment senyalitzats. La diferent titularitat de les vies i la falta d’unificació de criteris entre les administracions contribueix a aquestes mancances. No obstant, hi ha hagut millores respecte l’any 2012, sobretot en zones urbanes i en els nous senyals interurbans perquè ara identifiquen la carretera per la qual es circula.

  • La Comprensió de la senyalització (66 punts) presenta una manca greu d’uniformitat, ja que en un mateix itinerari es detecten diferents nomenclatures per senyalitzar les mateixes destinacions i carreteres. La puntuació d’aquest factor ha disminuït lleugerament respecte l’anterior estudi.

  • La Visibilitat és bona en general (78 punts) i ha millorat des del 2012. Només en casos puntuals s’han observat senyals obstaculitzats per vegetació o mobiliari urbà, però alguns tenen dimensions massa reduïdes per a una adequada interpretació.

  • El Manteniment ha millorat però no és satisfactori (81 punts) atès que hi ha multitud de senyals amb deficiències en la seva conservació. En comparació amb l’any 2012, destaca positivament que els senyals nous estan adaptats a la normativa de senyalització urbana de la Generalitat de Catalunya.

  • La majoria dels panells de senyalització variable no estaven operatius durant l’auditoria.

  • Hi ha senyalització d’aparcaments a la Seu d’Urgell, a Vielha i a les estacions d’esquí, encara que no s’informa sobre el seu grau d’ocupació. La manca d’aquesta informació pot generar més trànsit i congestió. 

 

La mala senyalització a les carreteres de l'Alt Pirineu, que gairebé no ha millorat en cinc anys, desorienta els conductors
Comentarios