Patrick Torrent: “El turisme post-Covid19 generarà un nou marc d’oportunitats per al Pirineu”

Patrick Torrent és director executiu de l’Agència Catalana de Turisme i una de les persones que més bé coneix el sector turístic del país i especialment el de les comarques del Pirineu on hi té arrels familiars. En un moment d’incertesa general ens aporta una mica de llum. “El turista post-Covid19 voldrà més oxigen, més relaxament, més espai verd, més llibertat..., i si això es confirma, ens generarà un nou marc d’oportunitats per un territori com el Pirineu”, assegura en una entrevista feta per videoconferència a principis de juny.
Patrick Torrent_NECSTouR HD
photo_camera Patrick Torrent és director executiu de l’Agència Catalana de Turisme.

Com pot afectar la crisi provocada per la pandèmia de la Covid19 al Pirineu? Hem viscut una hecatombe, primer a escala sanitària però després en l’àmbit social i econòmic. I el turisme ho pateix de ple. Però tenim de bo que el Pirineu és un dels territoris amb més recursos turístics i naturals del país i que en els darrers anys s’ha treballat molt per potenciar un turisme diversificat i de qualitat. Un treball que no ha acabat, ans al contrari, ara hem de potenciar més que mai i això és el que volem fer.

Paradoxalment, podríem sortir enfortits d’aquesta crisi? Si ho fem bé, sí. I hi haurà dos eixos que ens ajudaran a sortir-ne enfortits: la digitalització i innovació, i la sostenibilitat. Des de la Unió Europea s’aposta per un turisme sostenible i el Pirineu és una de les marques turístiques europees amb més recorregut en aquest camp. Si finalment sortim enfortits d’aquesta crisi, voldríem que fos amb un model sostenible.

Patrick_Pirineus

Quines actuacions concretes teniu previstes per potenciar el turisme a curt i mitjà termini al Pirineu? En primer lloc hem d’ajudar als professionals del sector perquè no podem perdre competitivitat. Les empreses turístiques del Pirineu són majoritàriament empreses familiars, molt petites, i les hem de mantenir totes. Per això des de Turisme de Catalunya hem creat uns ajuts de 13,5 milions d’euros que són per ajudar el sector, els autònoms i les petites empreses. Ens preocupa molt que hi hagi empreses que ja no obrin.

Les empreses turístiques del Pirineu són majoritàriament empreses familiars, molt petites, i les hem de mantenir totes. Per això des de Turisme de Catalunya hem creat uns ajuts de 13,5 milions d’euros que són per ajudar el sector, els autònoms i les petites empreses

Pel que fa a la promoció, teniu pensades campanyes específiques? Sí. Hem previst incrementar i reforçar les campanyes de comunicació de forma permanent des d’aquest juny i fins al març del 2021. La promoció serà fonamental. Tots els recursos estalviats durant el confinament els invertirem en campanyes de comunicació, reforçant especialment la promoció online. Primer ens adreçarem directament al turisme de proximitat, després al turisme internacional i, a partir del setembre, farem una gran campanya genèrica de la Marca Pirineus.

Tot i això, el Pirineu continua tenint poc pes percentual en el conjunt turístic català? Per posar un exemple, el 91% del turisme internacional es concentra a la costa. Només el 9% d’aquests turistes estrangers visiten la resta del territori català i en els tres anys vinents hem d’aconseguir que aquest 9% arribi al 12%. Això són uns quants milions de turistes que hem de captivar i apropar a les comarques de l’interior i del Pirineu.

Encara és molt aviat per saber que passarà després d’aquesta crisi mundial, però els primers estudis ens diuen que el turista post-Covid19 voldrà més oxigen, més relaxament, més espai verd, més llibertat

Són molts reptes en un moment especialment dur, complex i delicat. Certament, són molts els reptes que ja teníem i que ara més que mai hem d’assolir. Encara és molt aviat per saber que passarà després d’aquesta crisi mundial, però els primers estudis ens diuen que el turista post-Covid19 voldrà més oxigen, més relaxament, més espai verd, més llibertat..., i si això es confirma, ens generarà un nou marc d’oportunitats per un territori com el Pirineu. Hem d’estar preparats per aprofitar totes les noves oportunitats que puguin esdevenir.