Enquesta Òmnibus

La majoria de pirinencs no volen més turisme

Els resultats de la darrera enquesta Òmnibus (que encarrega la Generalitat i elabora el CEO) fan pensar. D'entrada, hi ha una gran diferència en la percepció que els pirinencs tenen del turisme respecte a la que es té a la resta de vegueries de Catalunya. Mentre tres de cada quatre catalans estan a favor d'incrementar el turisme, els pirinencs pensen justament tot el contrari i tres de cada quatre estan en desacord en incrementar el turisme.

5e18c2c9-3973-4059-bb50-6d72ddd5e832
photo_camera Percentatges en base a les respostes dels enquestats sobre el seu territori i dels de Barcelona. Gràfic: ACN. Font: Enquesta Òmnibus.

En general, gairebé el 75% dels catalans està a favor de continuar fomentant el turisme a Catalunya. Tot i això, la meitat dels enquestats considera que el turisme limita les activitats i l'espai públic dels locals, i també gairebé la meitat pensa que la seva comarca està arribant al límit de la capacitat d'absorció del turisme. Un dels aspectes concrets d'aquests límits té a veure amb els habitatges d'ús turístic. Preguntats per si cal limitar-los, un de cada dos enquestats respon que caldria fer-ho i a tot Catalunya, mentre que el 25% opina que només als municipis turístics, i un 12% considera que no cal cap mena de limitació.

L'enquesta, amb entrevistes realitzades entre el 12 de març i el 19 de maig, evidencia hi ha una meitat de la població que considera que el turisme limita les seves activitats i l'ús de l'espai públic, però que tanmateix hi ha una majoria de catalans encara més gran (del 74%) que es mostra a favor o molt a favor (24%) de continuar fomentant aquesta activitat.

Aquesta doble percepció també es tradueix a l'àmbit comarcal on, si bé més de la meitat dels enquestats (el 54%) estan d'acord en el fet que el seu territori "hauria d’atraure més turistes", també hi ha un 46% de persones que opinen que la seva comarca està arribant al límit de la capacitat de poder absorbir el turisme.

La vegueria de l'Alt Pirineu i Aran

Per territoris, l'Alt Pirineu és l'única vegueria on són majoria els que opinen que s'està arribant al límit de la capacitat de poder absorvir el turisme: un 61% està molt d'acord amb aquesta apreciació, mentre que un 23% hi han d'acord (com mostra la grafica que acompanya l'enquesta) i només un 16% dels enquestats creuen que encara no s'està arribant al límit de la capacitat turística a la vegueria.

L'Alt Pirineu és l'única vegueria on són majoria els que opinen que s'està arribant al límit de la capacitat de poder absorvir el turisme: un 61% està molt d'acord amb aquesta apreciació, mentre que un 23% hi han d'acord (com mostra la grafica que acompanya l'enquesta) i només un 16% dels enquestats creuen que encara no s'està arribant al límit de la capacitat turística a la vegueria

A l'altre extrem, les zones de Catalunya amb més interès, segons l'enquesta, perseguir fomentant aquesta activitat econòmica són les terres de Ponent (amb gairebé un 90% de partidaris), i també les Terres de l'Ebre (87% a favor). Pel que fa a Barcelona ciutat, el percentatge de ciutadans que considera que s'està arribant al límit de la seva capacitat d'absorció del turisme és, juntament amb l'Alt Pirineu, els més alts de Catalunya. En concret, el 64% dels habitants de Barcelona ho veuen així.

Limitació dels habitatges turístics

Segons l'enquesta, la percepció majoritària és que hi ha un nombre adequat de pisos d'ús turístics, per gairebé un 30% que el considera excessiu. En aquest sentit, un de cada dos catalans pensa que caldria limitar per llei els habitatges d'ús turístic a tot Catalunya, i només un 25% s'inclina per regular-los però només en els municipis considerats turístics. Hi ha encara un 12% dels enquestats que es mostren contrari a cap limitació per llei.

Els simpatitzants de partits d'esquerres són els més partidaris d'aquesta limitació, amb els de la CUP (72%) i Comuns-Sumar (70%) al capdavant, i els altres, tots per sobre del 50%. Així i tot, els de Junts també estan lleugerament per sobre de la mitjana del país, amb un 55% de partidaris de limitar els pisos turístics, fins i tot per sobre dels del PSC (52%).

Ingressos destinats a l'habitatge

Precisament, aquesta onada de l'enquesta Òmnibus incorpora un bloc sobre qüestions relacionades amb l’habitatge: el règim de tinença, els ingressos que s’hi destinen, la percepció de la qualitat, el preu i la quantitat de pisos en oferta de lloguer i compra, l’impacte i regulació dels habitatges d’ús turístic o la percepció de l’evolució de la superfície urbanitzada a Catalunya.

Al respecte, destaca el fet que el 38% de les persones entrevistades que viuen de lloguer o estan pagant la hipoteca destina entre el 25 i el 50% dels ingressos de la seva llar al pagament de les despeses de l’habitatge (lloguer, hipoteca, despeses de comunitat). Un 42% hi destina més de la meitat: el 28%, entre el 50 i el 75% i el 14%, més del 75%. Per contra, només un 14% hi destina menys del 25%.

Pel que fa als preus, hi ha un ampli consens en què són massa cars, tant de venda com de lloguer: gairebé el 90% de les persones enquestades hi està d'acord. Quant a la percepció sobre l'oferta d'habitatge disponible la percepció majoritària és que és insuficient, tant pel que fa a la compra com al lloguer. Tanmateix, hi ha una diferència important entre tots dos mercats: mentre que el 70% creu que l’oferta de lloguer és insuficient, en el cas de la compra aquest percentatge baixa al 47%.

A més, gairebé el 70% de les persones enquestades considera que el parc d’habitatges de protecció oficial (HPO) al seu municipi o comarca és insuficient, mentre que en el cas dels habitatges d’ús turístic, com s'ha dit, la percepció majoritària és que n’hi ha un nombre adequat, i gairebé un 30% el considera excessiu.