Ordeig proposa un Projecte integral de suport a les zones rurals i del Pirineu i denuncia inacció del Govern

El diputat socialista ha presentat una bateria de mesures, a través d’esmenes a la Moció de Ciutadans al Ple d’aquesta setmana al Parlament de Catalunya, per tal de capgirar la falta de polítiques públiques a favor de la cohesió territorial.

Òscar Ordeig 2
photo_camera Òscar Ordeig, diputat socialista

Ordeig també es lamenta la falta de projecte i d’inversions territorials del Govern i s’alerta de la despoblació i empobriment de moltes comarques rurals de Catalunya.

Entre les propostes presentades es reclama elaborar un informe, durant els propers 3 mesos, sobre la descentralització actual de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya i presentar una proposta de millora i acostament d’aquests serveis a les zones més allunyades de les grans capitals i de recuperació de les Delegacions territorials eliminades a partir del 2010.

També crear i presentar, en el termini de 3 mesos, un observatori socioeconòmic de les zones rurals de Catalunya, que, per mitjà d’un sistema d’indicadors objectius, pugui establir previsions de risc de despoblació o manca de relleu generacional, per a detectar els pobles o territoris amb risc de despoblació, desaparició o empobriment.

El Diputat proposa recuperar, durant els propers 3 anys, el 40% del pressupost perdut des del 2010 del Departament d’Agricultura i incrementar el pressupost perdut des del 2010 per a la gestió i la promoció dels parcs naturals de Catalunya, que acumula una davallada del 60%.

Una altra mesura que es debatrà al Parlament és el fet d’articular els mecanismes necessaris per a evitar els atacs de fauna salvatge i indemnitzar amb celeritat els ramaders afectats, tenint en compte que les comarques de l’Alt Pirineu són les més despoblades i que una de les principals activitats econòmiques es basa en la ramaderia extensiva.

Dels 10 punts presentats, es torna a reclamar un Pla Específic Industrial, amb els recursos necessaris, per a les zones rurals i de muntanya de Catalunya amb l’objectiu de potenciar la indústria més adient a cada territori i crear ocupació de qualitat.

Des del PSC es destaca la importància de crear una comissió Inter departamental, liderada pel departament competent en matèria de desenvolupament rural, en coordinació amb el Departament de la Presidència i integrada pels diversos departaments concernits, que analitzi, assessori, elabori informes i proposi mesures al Govern per a aturar la despoblació i impulsar el desenvolupament rural i la cohesió territorial del país, tal com es va aprovar al Ple del Parlament de Catalunya del 6 d’abril del 2017.

Al mateix temps, revisar i potenciar el model d’Hospitals de Muntanya, amb els recursos i serveis sanitaris suficients, que eviti desplaçaments molt llargs, perjudicis econòmics i socials pels pacients i familiars, i que garanteixi l’accessibilitat als serveis sanitaris bàsics al Pirineu.

Per últim, es torna a reclamar la recuperació de les ajudes al transport escolar als municipis amb pobles agregats sense escola i impulsar una línia de treball prioritària i específica sobre polítiques d’igualtat, discapacitat i infància a les zones rurals, amb l’objectiu d’analitzar i compensar les dificultats d’accés als recursos públics específics a les zones més allunyades.

Més a Comarques