Deu anys de marxa nòrdica a Catalunya

La marxa nòrdica, poc a poc, es va obrint camí arreu de Catalunya

Marxa Nòrdica
photo_camera Marxa Nòrdica

Fa 10 anys va entrar als Pirineus, concretament a La Seu d'Urgell i ha anat seguint un camí progressiu pel seu creixement i reconeixement. De moment, és una activitat física, dins l'apartat d’Activitats físic esportives de lleure, reconegudes i inscrites al Registre d'Entitats Esportives i no assumides per una federació esportiva catalana.

En el decurs d'aquests anys, s'han dut a terme diversos cursos d'instructor -Nivell 2 INWA-, i dues convocatòries de CIATE de MN -Nivell 1 INWA-, organitzats per l'Associació Esportiva Nordic Walking Catalunya.

El curs CIATE de Marxa Nòrdica va adreçat a aquelles persones que no disposen d’una titulació reconeguda, en el camp de l’esport, l’activitat física, i/o la salut, i que volen accedir al Curs d’Instructor/a de Nordic Walking de la INWA. El curs té una càrrega lectiva de 50 hores, i consta de 15 hores de Bloc Comú, y de 35 hores de Bloc específic, que inclou 5 temàtiques: Introducció: Nordic Walking o marxa nòrdica, Àrea de formació tècnica, Àrea de didàctica, Àrea de seguretat, i Àrea d’organització i marc legal.

El CIATE de Marxa Nòrdica serà reconegut mitjançant un certificat d’assistència signat per l’Escola Catalana de l’Esport, del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Per obtenir el certificat caldrà assistir com a mínim al 80% de les hores de classe. Amb aquest certificat i la superació de la prova pràctica, també s'obtindrà el reconeixement com a Nivell 1 INWA-Spain.

comentaris