La densificació actual del bosc de pinassa dificulta la regeneració del pi

La progressiva diversificació de les pinedes submediterrànies per espècies frondoses (especialment roures) afavoreix la capacitat del bosc a recuperar la coberta arbòria després d’un gran incendi.

foto (1)
photo_camera Imatge d'un bosc.

L'investigador del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Santi Martín, ha defensat avui a Solsona, a la seu del CTFC, la seva tesi doctoral amb el títol Diversificació de pinedes submediterrànies per espècies arbòries: factors, conseqüències i opcions de gestió.

Els resultats de la tesi confirmen que les pinedes submediterrànies estan actualment experimentant un procés progressiu i generalitzat de diversificació espontània per espècies frondoses (especialment roures). L'estudi mostra però que els nivells actuals d'espessor de les cobertes arbòria i arbustiva dificulten el creixement dels roures ja establerts cap a estadis de desenvolupament més avançats. 

En la marc de la tesi doctoral s’ha desenvolupat a més una metodologia per caracteritzar, a partir de dades de sensors remots, tipologies de regeneració en zones afectades per grans incendis forestals. En el cas de l'incendi del 98 del Solsonès, s’ha observat com el vigorós rebrot d’espècies quercínies (roures i alzines) ha facilitat la ràpida recuperació de la coberta arbòria en una part important de l’àrea cremada. Les transicions cap a comunitats herbàcies, en canvi, han estat marginals i s’han donat només en condicions ambientals molt específiques (carenes i cims de muntanyes, llocs rocosos). Així mateix, s'ha posat de manifest el paper clau que juguen els usos històrics del territori i la cobertura arbòria anterior a l'incendi en la recuperació del bosc al determinar, en part, la disponibilitat de llavor i de propàguls vegetatius en el sòl.

Finalment, aquest treball de doctorat mostrat la viabilitat d'intervencions de gestió consistents en plantacions o sembres d'espècies quercínies en el sotabosc de les pinedes quan els processos de diversificació no ocorren naturalment.

La tesi ha estat dirigida pel Dr. Lluís Coll, del Grup de Funcionament i Dinàmica del Bosc del CTFC,http://fidbosc.ctfc.cat) i han format part del tribunal el Dr. Jesús Pemán García (UdL), el Dr. Juli Garcia Pausas (CIDE-CSIC) i la Dra. Miren del Río Gaztelurrutia (INIA-CIFOR).

Més a Comarques