09.12.2022 |

AGRICULTURA

Agricultura abona 1,5 MEUR a l'Alt Pirineu per a compensar les zones amb limitacions naturals

Aquest divendres es va iniciar el pagament de la primera bestreta, corresponent al 43% de l’esmentat ajut

Ramat pasturant a Espot
Imatge d'un ramat de vaques pasturant a Espot, al Pallars Sobirà/Marta Lluvich
Agricultura abona 1,5 MEUR a l'Alt Pirineu per a compensar les zones amb limitacions naturals

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha començat a fer efectiu aquest divendres, 18 de gener, el pagament dels imports corresponents al 43% de l’ajut a les Zones amb limitacions naturals de la campanya 2018, en concepte de bestreta. En aquest sentit, a l'Alt Pirineu i Aran, el DARP ha resolt pagar 863 expedients per un import total d'1.545.362 euros.

PER COMARQUES

Comarca             Expedients          Import

Alt Urgell               180                   187.883,42

Alta Ribagorça        61                   183.185,54

Cerdanya               170                    247.751,20

Pallars Jussà         291                    429.911,81

Pallars Sobirà        141                    426.881,10

Aran                         20                      69.749,39

El DARP continua, d'aquesta manera, efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat2020 complint així amb els compromisos assumits amb els agricultors. 

Aquest ajut, s’emmarca dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’import total del pagament per al conjunt de Catalunya és de 4.779.776,24€.

Zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques

L'objectiu dels ajuts és assegurar un ús continuat de les terres agràries, contribuir al manteniment d'una comunitat rural viable, que possibiliti la conservació del camp, i mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles amb especial consideració envers les exigències mediambientals. Per això, es compensa els costos addicionals i les pèrdues de renda per la realització de l'activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques. Els pagaments es concedeixen als/a les agricultors/es que es comprometin a dur a terme la seva activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques designades.

Aquest pagament es farà efectiu a 4.952 beneficiaris de 35 comarques de Catalunya, i té un impacte sobre 303.310,92 ha.

Per a més informació: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-explotacio/ajuts-sostenibilitat/compensacio-zones-limitacions/

Agricultura abona 1,5 MEUR a l'Alt Pirineu per a compensar les zones amb limitacions naturals
Comentarios