INSTITUT CATALÀ DE LES DONES

Solucions a la violència masclista

Laura Martínez Portell és la presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD)

Laura Martínez Portell ICD
photo_camera Laura Martínez Portell és la presidenta de l'ICD

El Govern de la Generalitat de Catalunya tenim com a prioritat la lluita contra la violència masclista. L'Institut Català de les Dones (ICD), del Departament de la Presidència, és l'organisme que impulsa i coordina les polítiques de la Generalitat contra la violència masclista que impliquen a tots els departaments en la millora dels mecanismes de prevenció, sensibilització, detecció, atenció i recuperació de les dones víctimes de la violència masclista i els seus fills i filles.

Amb motiu de la commemoració avui del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones hem endegat una nova iniciativa de sensibilització adreçada a la prevenció de les relacions abusives entre el jovent que vol posar el focus en els agressors i la no complicitat de l'entorn. Sota el lema “Ni agressor, ni còmplice. Atura la violència masclista” la campanya reforça els missatges adreçats als agressors situant la solució de les violències masclistes en la seva responsabilitat, i no en les dones que les pateixen.

També apel·la a la no complicitat de l'entorn amb els agressors i promou l'avenç en la identificació de diferents situacions de violència masclista. Així posem l'accent en el paper de les persones de l'entorn i dels testimonis d'aquestes agressions, ja que davant la violència masclista no és possible tenir una postura neutral. Cal promoure aquest entorn protector que rebutja les violències masclistes i sanciona els agressors.

Les situacions que visibilitza la campanya són:

• Si vols saber on és, què fa i amb qui a cada instant #ésviolencia

• Si justifiques el masclisme amb “peròs” #etscòmplice

• Si insisteixes a tenir sexe quan ella no vol #ésviolència

• Si comparteixes continguts sexuals sense consentiment #ésviolència

• Si el teu amic l'agredeix sexualment i tu te'n desentens #etscòmplice

Aquest entorn protector, que sanciona els agressors és el que hem d'aconseguir en els mesos vinents. Tenim eines potents per avançar-hi.

Una és el Pacte Nacional per l'erradicació de la Violència Masclista a Catalunya (PNVM), que comptarà amb una àmplia participació. El primer dels objectius a assolir és l'elaboració d'una proposta de document base que reculli els compromisos principals, la participació i el suport del Parlament de Catalunya, el CNDC, de la Comissió Nacional per a l'Abordatge de la Violència Masclista i tot el conjunt d'entitats especialitzades, agents socials i societat civil, per facilitar la participació d'una àmplia majoria social.

L'altra eina són totes les accions aprovades pel Govern, que estan incloses en el II Programa d'intervenció integral contra la violència masclista 2019-2022. Aquest programa, Eix 3 del Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere, és l'instrument que centralitza totes les polítiques públiques del Govern en aquest àmbit, incorpora les propostes recollides en els estudis d'avaluació encarregats per l'ICD en els darrers anys, així com les aportacions d'organismes i entitats especialitzades, com el Consell Nacional de Dones de Catalunya.

Volem erradicar totes les formes de violència contra dones i infants i en tots els àmbits on es manifestin, garantint que totes les formes de violència masclista s'abordin de manera integral des de les institucions públiques. I, sobretot, combatre la violència masclista des de l'espai públic pel conjunt d'una societat catalana sensibilitzada i amatent en la seva prevenció, detecció, atenció, recuperació, reparació i eliminació.

Estem treballant per millorar la detecció i la identificació de situacions de risc i d'existència de violència masclista; desplegant, ampliant i millorant la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral per a totes les dones que pateixen o han patit violència masclista i dels seus fills i filles dependents; i l'atenció de les dones en situació de violència masclista en el moment de les denúncies i al llarg de tot el procés judicial.

Per aconseguir-ho es promou, entre altres actuacions, la capacitació de les professionals d'atenció i la sensibilització i formació de professionals de la comunitat educativa; la creació d'eines de suport i la recerca en violència masclista; així com la creació i desenvolupament de plans i protocols d'abordatge de les violències sexuals.

Exemples recents d'aquest tipus d'accions són els nous cursos que ofereix l'ICD adreçats a professionals d'atenció per millorar la seva capacitació davant la lluita contra les violències sexuals, la formació sobre la “Violència masclista amb dones amb diversitat funcional”, o la publicació d'una Guia d'ajuts per a dones en situació de violència masclista que ha realitzat l'ICD amb l'objectiu facilitar la feina de les professionals que ofereixen atenció directa.

Avui totes i tots llegirem el manifest institucional unitari i sortirem al carrer. Al llarg de tot l'any treballarem conjuntament i coordinadament amb la implicació de totes les administracions i agents socials per l'erradicació de totes les violències masclistes i la reparació de totes les supervivents. El Govern de la Generalitat de Catalunya tenim el convenciment que només amb noves sinergies a partir del treball en xarxa podrem avançar de manera efectiva en la prevenció, sensibilització, atenció i recuperació.

Laura Martínez Portell

Presidenta de l'Institut Català de les Dones