06.12.2022 |
Viure als Pirineus

EL SINDICAT DEFENSA EL REPLANTEJAMENT URGENT DE LA GESTIÓ DE LA FAUNA SALVATGE: CINEGÈTICA I PROTEGIDA

Unió de Pagesos reclama la captura de l'os Goiat

Unió de Pagesos demana a Agricultura que intercedeixi davant Territori per una gestió de la fauna que està perjudicant l'activitat agrícola i ramadera

70265694c1397a38e93527516b73a10c_XL
Goiat, en el moment del seu alliberament (6 de març de 2016)
Unió de Pagesos reclama la captura de l'os Goiat

Unió de Pagesos ha reclamat a la Consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, durant la Taula Agrària que s'ha celebrat aquest matí que intercedeixi davant la conselleria de Territori i Sostenibilitat perquè actuï davant els greus perjudicis que està causant a l'activitat agrícola i ramadera la gestió de la fauna protegida i al mateix temps per fer un replantejament de la gestió de al fauna cinegètica al seu càrrec.

Les darreres setmanes s'han comptabilitzat quatre nous atacs de l'os Goiat a la Vall d'Aran, els danys causats per l'os s'amplien, a més dels ramats d'oví i cabrum, boví de carn i als ruscos dels apicultors, al sector equí. Unió de Pagesos ha demanat a la Conselleria d'Agricultura que reclami a la direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya la captura d'aquest os, alliberat el 6 de juny del 2016 en el marc del programa Piroslife, i que se'l tregui de la muntanya per sempre abans no causi mals pitjors.

El sindicat recorda que l’activitat productiva és important per a la conservació, gestió i aprofitament sostenible del medi natural. I remarca l'acord parlamentari d'endegar polítiques que fomentin l’agricultura i la ramaderia extensives, per afavorir l’assentament i el manteniment de l’activitat agrària i la conservació de les pastures a les zones de muntanya i les que tenen limitacions naturals; i també d'afavorir l’apicultura, perquè exerceix un rol cabdal en el manteniment de la biodiversitat.

En termes generals, Unió de Pagesos insisteix que és del tot imprescindible un replantejament urgent en la gestió de la fauna salvatge (cinegètica, protegida, exòtica i invasora) a tot el territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de gestió de la fauna, i dels recursos humans i econòmics necessaris, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu, cal actuar aprofitant al màxim el marc actual per prevenir i reduir els danys que pateixen les explotacions agràries i forestals.

Unió de Pagesos reclama la captura de l'os Goiat
Comentarios