28.05.2022 |
Viure als Pirineus

CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, Museu de Suport Territorial de l'Alt Pirineu

Oferirà un catàleg de serveis a una vintena d'equipaments patrimonials bàsics i béns culturals del territori
Ecomuseu 2
L’alcalde d’Esterri d’Àneu i president del Consorci de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, Pere Ticó i la directora general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, Elsa Ibar/govern.cat
L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, Museu de Suport Territorial de l'Alt Pirineu

Aquest dijous s’ha presentat l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu com a Museu de Suport Territorial (MST), el programa que li permetrà actuar davant d’un univers potencial d’equipaments patrimonials bàsics del Pallars i de l’Alt Pirineu. Com a MST, l’Ecomuseu podrà oferir un catàleg de serveis a altres museus, equipaments patrimonials i béns culturals com són l’assessorament, l’intercanvi d’informació, el préstec d’infraestructures i utillatge, la representació en plataformes, fòrums o debats, o el dipòsit de col·leccions i materials arqueològics.

El nombre de museus i centres que esdevenen beneficiaris potencials del programa MST de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu són una vintena, en la línia de serveis genèrics i actuacions mancomunades.

L’Ecomuseu de les Valls d’Àneu també podrà oferir altres serveis complementaris en funció de les necessitats com és la gestió compartida i temporal de determinats serveis, la producció i comunicació conjunta d’activitats de divulgació i ús del patrimoni, la gestió mancomunada de serveis i programes, la creació de valor patrimonial i captació de finançament de programes supralocals, la inspecció, l’elaboració d’estudis o les formacions.

L’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, des de la seva inauguració el 1994, ara just fa 25 anys, ha estat una entitat activa, oberta i dinàmica en l’àmbit de la gestió patrimonial en l’entorn del Pallars i l’Alt Pirineu al servei a les administracions, entitats i usuaris en general.

En l’acte de presentació, que ha tingut lloc al Paller de Casa Gassia, hi ha participat l’alcalde d’Esterri d’Àneu i president del Consorci de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, Pere Ticó; la directora general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, Elsa Ibar;  la cap del Servei de Museus, Magda Gassó, i el director de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, Jordi Abella.

Programa Museu de Suport Territorial
Arreu de Catalunya existeixen un conjunt de museus que, a més de les seves col·leccions i infraestructures pròpies, gestionen equipaments d’índole diversa (jaciments arqueològics, centres d’interpretació, esglésies, cases-museus, monuments, etc.) i donen suport a comunitats territorials d’ordre supralocal. 

Els museus d’aquesta tipologia que volen esdevenir Museu de Suport Territorial han d’elaborar un projecte per un període determinat, d’acord amb una guia de referència, en el qual han de justificar la seva vocació territorial i presentar una anàlisi de les necessitats patrimonials i socials del territori. El Departament de Cultura els donarà suport mitjançant un conveni de col·laboració per un període determinat. 

El programa Museu de Suport Territorial s’ha impulsat des de la Direcció General del Patrimoni Cultural i s’ha encetat mitjançant projectes pilot el 2017 i el 2018 que han inclòs el Museu de les Terres de l’Ebre, el Museu Etnològic del Montseny La Gabella, el Museu Comarcal de la Noguera i l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu. Es tracta de museus amb una vocació territorial explícita i amb una contrastada trajectòria de suport al territori. Cadascun d’aquests museus ha elaborat un projecte de museu de suport territorial aplicant una metodologia consensuada amb la Direcció General del Patrimoni Cultural. Està previst que, en els propers anys, hi hagi fins a 6 projectes de Museu de Suport Territorial en funcionament a Catalunya.

L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, Museu de Suport Territorial de l'Alt Pirineu
Comentarios