07.12.2021 |
Viure als Pirineus

EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Sort destina més de mig milió a l'adequació de l'estadi de piragüisme d'estil lliure

El projecte compta amb un pressupost de 531.088 euros i la seva redacció ha anat a càrrec de l'empresa d'enginyeria URGEB de la Seu d'Urgell

Sort estil lliure
Copa del Món de caiac estil lliure/sort.cat
Sort destina més de mig milió a l'adequació de l'estadi de piragüisme d'estil lliure

L’ajuntament de Sort preveu millorar el seu estadi de piragüisme. El projecte d'execució compta amb un pressupost de 531.088 euros i el ple de l'ajuntament el va aprovar el passat mes de novembre. La redacció del projecte ha anat a càrrec de l'empresa d'enginyeria URGEB de la Seu d'Urgell i el signa l'enginyer Joan Gurrera.

El projecte d'adequació i millora de l'estadi de piragúisme d'estil lliure a Sort pretén equipar-lo amb les instal·lacions necessàries per allotjar-hi el campionat del món d’estil lliure del 2019, segons consta a la mateixa memòria del projecte executiu. L’àmbit d’actuacions inclou un tram del riu d’uns dos-cents cinquanta metres de longitud i inclou també la construcció de nous accessos al curs fluvial. Pel que fa al canal, discorrerà pel marge dret del riu i té com a finalitat absorbir una bona part del cabal en cas d’avingudes i impedir d’aquesta manera danys a les instal·lacions al mateix riu. Més enllà de les competicions d’alt nivell, la millora de les instal·lacions es planteja també perquè s’utilitzin la resta de l’any per als entrenaments.

Sort destina més de mig milió a l'adequació de l'estadi de piragüisme d'estil lliure
Comentarios