26.06.2022 |
Viure als Pirineus

LITERATURA

Convocat el 25è premi Vent de Port de contes

Aquest premi el convoca l’associació cultural i recreativa 'La casa del sol naixent' de Tremp (Pallars Jussà), està dotat econòmicament per l’Ajuntament de Tremp amb 2.100 euros i es concedirà al millor conte de temàtica lliure

Premi Vent de Port
Una edició anterior del Premi Vent de Port
Convocat el 25è premi Vent de Port de contes

El Premi Vent de Port 2018 el convoca el convoca l’associació cultural i recreativa ' La casa del sol naixent de Tremp (Pallars Jussà) amb el suport de l’Ajuntament de Tremp. Està dotat amb 2.100 euros.

Bases Vent de Port 2018

1.         El premi Vent de Port es concedirà al millor conte de temàtica lliure.

2.         Cada autor podrà entrar a concurs amb una sola obra, i l’autoria haurà de ser individual.

3.         Els treballs hauran de ser inèdits i escrits en llengua catalana. Les obres no podran haver estat premiades anteriorment, ni trobar-se pendents de la resolució d’altres certàmens.

4.         L’extensió no excedirà el nombre màxim de vuit fulls, impresos a una sola cara i a doble espai. El text haurà d’estar mecanografiat en la tipografia Times New Roman, amb un cos de 12 punts.

5.         El conte guanyador serà publicat per Pagès Editors, juntament amb els millors treballs escollits pel jurat. La participació al premi comporta, en el cas dels autors seleccionats per formar part de la publicació, la cessió dels drets d’explotació de l’obra a l’associació convocant. En el cas de no resultar guanyador, aquests drets tornaran a recaure sobre els autors passat un any de l’edició del llibre. Un cop emès el veredicte del jurat, doncs, els autors no podran renunciar a la publicació del seu conte, i l’hauran de trametre a l’organització en format digital.

6.         Els treballs s’hauran de trametre en el format especificat, en cinc exemplars, a La Casa del Sol Naixent, apartat de correus núm. 10, 25620-TREMP (Pallars Jussà). Els exemplars no podran contenir cap element identificatiu de l’autoria de l’obra. En un sobre tancat, s’adjuntaran les dades següents: títol, nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte i correu electrònic. A l’exterior del sobre, només hi apareixerà el títol del conte.

7.         El termini d’admissió d’originals comença el dia 23 d’abril de 2018 i acaba el dia 11 de setembre de 2018.

8.         El jurat del premi estarà format per Vicenç Llorca, Jordi Mir, Ada Castells, Carles Dinarés i Josep Fabà.

9.         Un cop el jurat hagi decidit el conte guanyadro i els finalistes, el veredicte es farà públic a través del blog ofical del premi. 

10.       No hi ha cap límit d’edat per a la participació en aquest premi.

11.       Els originals no seran retornats. En cap cas se’n farà un ús a part de l’estrictament relacionat amb el premi.

12.       Els autors dels contes seleccionats es comprometen a aparèixer en la publicació amb el seu nom i cognoms. En cas que l’autor ho volgués també podria aparèixer un pseudònim.

13.       El premi atorgat estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent. El guanyador rebrà la dotació econòmica en concepte de premi i d’avançament dels drets d’autor. Tant el                    guanyador com els finalistes rebran dos exemplars de la publicació. 

14.       Tant l’organització com el jurat del premi es reserven el dret de resoldre, segons el seu bon criteri, qualsevol cas no previst en aquestes bases.

15.       La participació en el premi implica l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

 

Convocat el 25è premi Vent de Port de contes
Comentarios