GENT GRAN

El Consell Comarcal del Pallars Jussà treballa en un pla d'envelliment actiu a la comarca

Aquest pla ha de ser un full de ruta de cara a definir les actuacions necessàries per potenciar un  envelliment actiu com a model de socialització, prevenció i de promoció de l’autonomia personal.

Pla comarcal d'envelliment
photo_camera El Consell Comarcal del Pallars Jussà treballa en un pla d'envelliment actiu a la comarca / CCPJ

Representants del Consell Comarcal del Pallars Jussà i de les diferents entitats i agrupacions de persones grans de la comarca s’han reunit per posar les bases del futur Pla Comarcal d’Envelliment.

Aquest pla ha de ser un full de ruta de cara a definir les actuacions necessàries per potenciar un  envelliment actiu com a model de socialització, prevenció i de promoció de l’autonomia personal.

La redacció i implementació d’aquest pla serà possible gràcies a un conveni de col·laboració amb el Departament de Drets Socials i dins del Marc del Contracte Programa.

En primer lloc caldrà elaborar un diagnòstic de la situació en que es troben les persones grans de la comarca i de les mancances que tenen de cara a aconseguir mantenir la seva autonomia personal i activitat social, el màxim temps possible. A partir d’aquí és podran definir les actuacions que caldrà implementar per aconseguir-ho.

Dins d’aquest marc és preveu la creació d’ un Consell Consultiu de Gent Gran de la comarca que ha de donar cobertura formal als grups que ja existeixen amb l’objectiu de convertir-se en l’òrgan que donarà veu a aquest col·lectiu per tal d’empoderar-lo. Aquest consell té com a objectiu esdevenir un òrgan de consulta i participació que permeti a les persones grans decidir sobre tot allò que els afecta.

El President del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep M. Mullol, ha explicat que la redacció d’aquest pla permetrà treballar en àmbits que van més enllà de l’assistencial, donant visibilitat social a les persones grans. Alhora, també ha volgut agrair a les diferents entitats de la comarca que agrupen el col·lectiu de gent gran la seva participació en aquesta primera trobada de treball.

comentaris