28.01.2022 |
Viure als Pirineus

Agricultura paga més de 2 milions per a la ramaderia ecològica de l’Alt Pirineu i Aran

En els darrers 10 anys, Catalunya ha triplicat la superfície de producció i el nombre d'operadors ecològics

Foto article Jordi
Un ramat de vaques del Pirineu.
Agricultura paga més de 2 milions per a la ramaderia ecològica de l’Alt Pirineu i Aran

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha iniciat  el pagament dels imports corresponents a la campanya 2016 de l’ajut a la ramaderia ecològica. En total el pagament de l’ajut a les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran ascendeix a 2.012.564,54 d’€ per a 258 beneficiaris. Per comarques, el Pallars Jussà rep 739.271€ per a 61 beneficiaris; el Pallars Sobirà, 538.443€ per a 86 beneficiaris; l’Alta Ribagorça 345.641€ per a 45 beneficiaris; la Cerdanya, 214.855€ per a 32 beneficiaris; l’Alt Urgell, 133.244€ per a 23 beneficiaris; i l’Aran, 41.108€ corresponents a 11 beneficiaris. En el conjunt de Catalunya, l'import total del pagament és de 3.735.642,43 € per a 459 beneficiaris. que s’emmarquen dins el Pla de Desenvolupament Rural, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Aquets ajuts compensen el lucre cessant i l'increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics. En aquest sentit, es té en compte la variació en el rendiment productiu, la millora de les instal·lacions, la disminució de la densitat animal i la inclusió de farratges ecològics, entre d’altres.

Catalunya triplica en deu anys la seva producció ecològica i el nombre d’operadors

En els darrers 10 anys, la superfície de producció i el nombre d'operadors ecològics s'ha multiplicat per tres. Actualment, a Catalunya hi  ha més de 170.000 hectàrees dedicades a la producció ecològica i més de 3.200 operadors inscrits al Registre d'Operadors Ecològics del Consell Català de Producció Ecològica (CCPAE). Durant l’any 2016, la superfície certificada com a ecològica va créixer més d’un 21%.

Aquesta informació està recollida en la darrera actualització de l’Observatori de l’agricultura i l’alimentació ecològiques, publicat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en què es donen les últimes dades disponibles sobre la producció agroalimentària ecològica a Catalunya i s’analitza la seva evolució, des de l’any 2000, respecte la producció total agroalimentària catalana i respecte la producció ecològica del conjunt de l’Estat i la Unió Europea.

Així, segons l’Observatori, la superfície ecològica catalana representa aproximadament el 7,2% del total de superfície ecològica estatal, cosa que situa Catalunya com el tercer territori amb més superfície, i representa l'1,27% de la superfície ecològica de la Unió Europea.

A Catalunya, els conreus ecològics majoritaris són la trilogia mediterrània, és a dir, la vinya (8,1%), l’ olivera (4,6%) i els cereals i lleguminoses per a gra (3,2%). D’entre aquest tres, destaca però el sector de la viticultura, ja que més del 20% de la vinya de Catalunya és ecològica. Les pastures (68,5%) i el bosc (11%) ocupen una part important de la superfície ecològica de Catalunya.

Les dades ofertes per l’Observatori també mostren el pes que té Catalunya en l’elaboració i transformació de productes ecològics i en la comercialització. El nombre d’operadors certificats dedicats a aquests sectors representen més del 25% dels que hi ha a l’Estat espanyol. A més, Catalunya també és capdavantera en algun sector ramader, com el de l’avicultura de posta, que ha experimentat un creixement del 45% en un sol any. El nombre d'agricultors i ramaders ecològics ha anat augmentant progressivament i actualment n'hi ha gairebé 2.500.

A partir d’aquest estudi es pot concloure que la producció agroalimentària ecològica és cada vegada més important a Catalunya, i que lluny d’estancar-se, cada any hi ha més agricultors, ramaders, elaboradors i comercialitzadors que aposten per aquest tipus de producció.

Agricultura paga més de 2 milions per a la ramaderia ecològica de l’Alt Pirineu i Aran
Comentarios