PATRIMONI CULTURAL

Descobreixen un tram de la muralla baix medieval que tancava la Seu d'Urgell

La troballa arqueològica es produeix en el marc d'una actuació de delimitació del jaciment del pati de les Monges
Pla obert on es veu el tram de la muralla baix medieval descobert al jaciment del pati de les Monges de la Seu d'Urgell durant les tasques de delimitació de la zona arqueològica. Imatge del 9 de setembre de 2021. (Horitzontal)
photo_camera Tram de la muralla baix medieval descobert al jaciment del pati de les Monges de la Seu d'Urgell / laseu.cat

Les tasques de delimitació del jaciment arqueològic del pati de l'edifici de les Monges de la Seu d’Urgell han permès localitzar, entre d'altres vestigis, un tram d'uns dotze metres de longitud del basament de l'antiga muralla baix medieval que tancava la ciutat pel nord-est. Aquesta estructura defensiva hauria estat bastida entre finals del segle XIV i mitjans del XV i va integrar els diversos creixements urbans que al llarg dels segles XIII i XIV s'haurien anat desenvolupant extramurs del primer recinte murallat de la Seu. De fet, en aquesta època se situarien les restes de cases i del carrer descoberts l'any 2020 en aquest mateix espai, en el decurs de les obres per construir una central tèrmica de biomassa.

Pla obert del jaciment del pati de les Monges de la Seu d'Urgell on es veu en primer terme el tram de la muralla baix medieval descobert durant les tasques de delimitació de la zona arqueològica. Imatge del 9 de setembre de 2021. (Horitzontal)(Foto. Jaciment del pati de les Monges de la Seu d'Urgell on es veu en primer terme el tram de la muralla baix medieval /laseu.cat)

A banda de la muralla, la intervenció ha permès documentar la continuació d'un paviment empedrat, ja localitzat en part l'any passat i que correspondria a una gran plaça dels segles XVII i inicis del XVIII. Aquesta estaria feta damunt de les restes de les estructures medievals, que en aquells moments ja havien quedat enrunades i segurament mig cobertes de terra. El regidor de Patrimoni Cultural de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Carlos Guàrdia, ha explicat la troballa d'una part de la muralla "ajuda a entendre una mica més com era la ciutat en aquella època" i a delimitar "futures actuacions". De fet, els treballs, que van començar el 16 d'agost, han acabat recentment amb uns resultats positius.

Guàrdia ha avançat que s'elaborarà un informe amb l'objectiu que els responsables de l'actuació el puguin donar a conèixer a tota la ciutadania a través d'alguna xerrada i/o visita guiada. El fet que en tota l'àrea on s'ha treballat enguany no s'hi hagin trobat restes d'edificacions més modernes, que podrien haver malmès o afectat els vestigis més antics, i l'existència de la mencionada plaça, que d'alguna manera ha segellat i preservat les restes conservades en el subsòl, fa pensar als responsables dels treballs arqueològics, Carles Gascón i Òscar Augé, que sota d'aquesta es trobarà la continuïtat dels habitatges i carrers medievals descobertes l'any 2020, i que aquests poden romandre en un estat de conservació bastant òptim.

Pla obert de l'àrea excavada al jaciment del pati de les Monges de la Seu d'Urgell amb la gran plaça pavimentada amb còdols delimitada per la muralla baix medieval descoberta en les tasques de delimitació de la zona, el 9 de setembre de 2021 (Horitzontal)
(Foto. Àrea excavada al jaciment del pati de les Monges de la Seu d'Urgell /laseu.cat)

Després de la intervenció, el sector on s'ha treballat enguany ha estat cobert amb una lona per tal de protegir les restes fins a la represa dels treballs, ja durant l'any vinent. En aquest sentit, a partir d'ara es començaran a planificar i definir les actuacions futures que caldrà dur a terme en el jaciment, que consistiran en acabar d'enderrocar les restes del paviment de formigó del pati en els punts on no s'ha tret aquest any i enretirar els nivells de terra acumulats a sota. Posteriorment, es procedirà a l'excavació de tota l'àrea en diferents fases per descobrir les restes del barri baix medieval, de cara a la seva consolidació i museïtzació posterior.