EQUIPAMENTS

El cost del nou edifici INEFC Pirineus de la Seu d'Urgell es dispara fins als prop de 10 MEUR

El pressupost difereix força del valor inicialment previst al plec de condicions tècniques de licitació del projecte, degut a l’increment generalitzat dels costos de la construcció.
Edifici INEFC Pirineus
photo_camera Projecte guanyador de l'edifci INEFC Pirineus / laseu.cat

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, celebrada aquest dilluns, ha aprovat inicialment l’estudi volumètric de la construcció del nou edifici de l'INEFC que s'ubicarà al Passeig de l'Horta del Valira. El document quedarà exposat informació pública per un període d'un mes i, en el cas que no es presentin al·legacions durant aquest termini, caldrà un acord d’aprovació definitiva. 

INEFC Pirineus
Projecte guanyador de l'edifci INEFC Pirineus / laseu.cat

El document de construcció del nou Centre INEFC Pirineus a la Seu d’Urgell presenta un valor PEM (Pressupost Execució Material) orientatiu de 6.950.000,00€, sense comptar el 15% del benefici industrial i l el 21% d'IVA, la qual cosa sumaria un cost total aproximat de prop de 10 MEUR ( 9.452.000 euros). Aquest valor, que difereix del valor inicialment previst al plec de condicions tècniques de licitació del projecte, és degut a l’increment generalitzat dels costos de la construcció en aquest període de temps, i no pas per manca de voluntat de l’equip redactor sinò per circumstàncies imprevistes en el moment de la redacció dels plecs com són els increments generalitzats dels preus de la construcció en els darrers anys. En qualsevol cas, el valor de cost unitari estimat es situa al voltant dels 1.350,00€/m2,

Finançament

El finançament de la construcció del nou edifici del Centre INEFC Pirineus a la Seu d’Urgell, compta amb un compromís per part de la Diputació de Lleida de 4 MEUR, que hauran de figurar en els seus pressupostos per al 2023. Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya aporta les despeses de funcionament del centre i els costos del professorat i personal. Els 6 MEUR restants, fins a completar el cost total, hauran d'anar a càrrec, en principi, dels recursos propis de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, una xifra econòmica molt important que podria limitar la capacitat inversora del consistori per fer front a altres projectes necessaris i anunciats, com ara la residència per a Gent Gran, els habitatges socials a l'edifci de cal Pensamento bé el futur teatre municipal, entre altres. Una altra circumstància que cal tenir en compte a l'hora d'analitzar la capacitat inversora de l'Ajuntament, és l'impacte municipal de l’acord estatal per apujar el sou dels empleats públics, fet que suposa un increment salarial de fins el 9,5% en els pròxims tres anys, amb una pujada del  3,5% el 2023.

Centre Cultural Les Monges
Actualment els dos primers cursos del Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) Pirineus es realitzen al Centre Cultural Les Monges / FS

Projecte guanyador

El passat mes de febrer, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell va comunicar que el projecte INEFC CEROUNO+OPTEAM (Cerouno Arquitectos SCP+OP.TEAM Arquitectura SLP) és la proposta guanyadora del concurs públic per construir el centre d'INEFC Pirineus, que inclou tant la redacció del projecte com la direcció de l'obra, 

De les empreses que es van presentar en una primera fase, es van seleccionar 6 propostes finalistes, les quals van presentar la proposta de forma anònima. La proposta guanyadora, la va decidir un tribunal format per l'alcalde de la Seu, l'arquitecte municipal, dos arquitectes designats pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, una persona amb titulació d'arquitectura designada per l'INEFC i un altre arquitecte designat per l'Ajuntament.

Segons va anunciar l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, les obres "és previst que comencin abans que s'acabi aquest any", amb l'objectiu que finalitzin abans de finals de 2023 perquè el curs 2023-2024 ja es pugui desenvolupar al nou edifici universitari. Un calendari poc realista, tenint en compte que encara cal redactar el projecte tècnic i treure a concurs i adjudicar les obres de construcció.