ViurealsPirineus TV

S'ensorra el campanar de l'església de Sant Pere de Rosselló

El campanar de l'església de Sant Pere de Rosselló, s'ha ensorrat, quan passaven quinze minuts de les 11 del matí.