ViurealsPirineus TV

Experiències de joves que s'incorporen al món rural i ramader

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha posat en marxa la nova oficina virtual El Planter que té com a objectiu ser un punt de trobada i d’informació per a tot els joves que decideix incorporar-se a l’activitat agrària a Catalunya, amb una atenció especial als qui no tenen experiència prèvia en el sector.

Aquest nou espai, allotjat a el web de Ruralcat, conté diversos apartats. Un, titulat Ser pagès/a?, recull algunes orientacions i consideracions bàsiques que cal tenir en compte abans i durant el procés d’esdevenir pagès/a i va adreçat al jove que no té una experiència prèvia en el sector i el seu origen no és agrari.

Més vist