26.01.2022 |
Viure als Pirineus

La marca "Pirineus", la primera en ocupació de turisme rural, amb un 38% del total de Catalunya

El 2016 la marca “Pirineus” va augmentar un 3’8% amb 420’9 milers de pernoctacions

Habitació de Cal Paller
Habitació de Cal Paller.
La marca "Pirineus", la primera en ocupació de turisme rural, amb un 38% del total de Catalunya

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 2,8% a Catalunya l'any 2016, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural. Segons l'origen dels viatgers, les pernoctacions del turisme domèstic van augmentar un 3,5%: les dels catalans van créixer un 4,9% mentre que les dels viatgers procedents  d'Espanya van disminuir un 11,4%; les del turisme estranger van augmentar un 0,5% respecte a un any enrere. Per marques turístiques, la marca “Pirineus” és la que va registrar més pernoctacions amb un increment interanual del 3,8%. D'altra banda, el nombre de viatgers va augmentar un 2,3% interanual.

L'any 2016, segons aquestes dades definitives, el nombre de viatgers registrats en establiments de turisme rural a Catalunya va ser de 394,2 milers, dada que suposa un creixement del 2,3% interanual. El nombre de pernoctacions va ser de 1.110,7 milers, i representa un 2,8% més que un any enrere.

dades turisme rural per marques turístiques

Pel que fa a marques turístiques, la marca Pirineus encapçala a gran distància el nombre de pernoctacions amb 420’9 milers, que representen el 38% del total de pernoctacions a establiments de turisme rural de Catalunya. La segueixen les marques Costa Brava amb 282’8 milers (25%), Paisatges de Barcelona amb 126’8 milers (11%), Costa de Barcelona amb 88’1 milers (7,9%), Terres de Lleida amb 73’8 milers (6,6%), Costa Daurada amb 71’5 milers (6,4%) i Terres de l’Ebre amb 40’8 milers (3,6%).

L'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l'INE i que, per a Catalunya, proporciona informació trimestral sobre els viatgers, les pernoctacions i el grau d'ocupació dels establiments de turisme rural. L'Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers i per marques turístiques de destinació.

La marca "Pirineus", la primera en ocupació de turisme rural, amb un 38% del total de Catalunya
Comentarios