ESPAIS NATURALS

El Parc Natural de l'Alt Pirineu inventaria el seu passat glacial i periglacial

El Parc, a través d’un projecte de la Universitat de Barcelona, ha inventariat i cartografiat gairebé 200 glaceres rocalloses i una vuitantena de dipòsits pertanyents a glaceres cobertes
Glacera PNAP
photo_camera Imatge d'una de les glaceres rocalloses del Parc Natural de l'Alt Pirineu / PNAP

El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha impulsat l’inventari de glaceres rocalloses del Parc. Les glaceres rocalloses són unes acumulacions de roca de forma lobular que repten pel pendent de la muntanya, originades per la presència de permafrost. En total, s’han cartografiat i inventariat 133 glaceres rocalloses (amb una àrea total de 5,8 km2), 59 lòbuls protal·lus o glaceres rocalloses inicials (0,3 km2) i 82 dipòsits pertanyents a glaceres cobertes (4,5 km2).

La majoria de les glaceres rocalloses s’han classificat com a relictes i estan situades entre els 1.643 i els 2.550 m. L’elevat gradient altitudinal entre els diferents fronts d’aquestes geoformes (1.200 m) suggereix que la seva formació està associada amb diferents fases morfogenètiques, des de l’inici de la darrera desglaciació fins a la dinàmica actual.

Marc Garriga Lujan
Marc Garriga Lujan, director del Parc Natural de l'Alt Pirineu / Marina Pallàs Barta

Únicament sis glaceres rocalloses situades entre els 2.560 i els 2.800 metres s’han classificat com a potencialment actives, ja que contenen indicis de possible presència de permafrost. Per comprovar-ho, l’any 2022 es va iniciar un seguiment amb sensors de temperatures del sòl a la glacera potencialment activa del Clot de Broate, al massís del Sotllo, en el marc d’aquest mateix projecte per comprovar-ne l’existència i fer-ne un seguiment a llarg termini amb el suport de l’Observatori de Recerca del Parc.

Així mateix, també s’han efectuat treballs de recollida de mostres al Circ de l’Estany del Ras de Bonabé per analitzar-les en laboratori i obtenir les seves edats amb el mètode de datació per cosmogènics.

Aquest inventari forma part del Projecte Criopirineus, finançat amb el Programa d’Ajuts FEADER a espais naturals protegits al Parc-2022 i dirigit per Josep Ventura i Marc Oliva del Grup de Recerca ANTALP (Antarctic, Arctic and Alpine Environments) de la Universitat de Barcelona.

Glaceres
Pòster de les glaceres de l'Alt Pirineu / PNAP

Divulgar el passat glacial del Parc

Per donar a conèixer aquest inventari, s’ha editat material divulgatiu per apropar a la ciutadania el passat glacial i periglacial que ha marcat per sempre la seva geomorfologia. L’objectiu és promoure la descoberta del patrimoni natural amagat en el modelat de les valls, els circs, els vessants i els estanys d’alta muntanya, i explicar-ne l’origen i evolució i la influència en el paisatge actual des de la darrera desglaciació fins a la dinàmica actual dels espais supraforestals.

El material, que es presentarà a la Sala d’Actes de Tavascan el pròxim dissabte 25, a les 18 hores, consisteix en quatre pòsters explicatius amb fotografies i imatges 3D interpretades, cartografia general, cartografia geomorfològica detallada i esquemes i gràfics.

De moment, s’han imprès 250 exemplars de cada pòster que es distribuiran gratuïtament entre centres educatius i el col·lectiu de guies. Els particulars o establiments turístics que el vulguin, el podran aconseguir gratuïtament als centres d’informació del Parc al Paller d’Antonet de Llavorsí o la Casa dels Parcs del Pirineu.

comentaris