25.05.2022 |
Viure als Pirineus

UNIVERSITATS

Oberta la convocatòria d'ajuts per a l'estudiantat universitari de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès

L'import global és de 392.000 euros i els ajuts d'un màxim de 2.000 euros
Estudiants universitaris ACN 2
Estudiants universitaris ACN 2
Oberta la convocatòria d'ajuts per a l'estudiantat universitari de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès

El DOGC ha publicat una resolució per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts per a l'estudiantat universitari de les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès per al curs acadèmic 2020-2021. Aquí es pot consultar les bases de la convocatòria d'ajuts.

La convocatòria és finançada per la Direcció General d'Universitats (DGU) de la Secretaria d'Universitats i Recerca (SUR) del Departament d'Empresa i Coneixement (EMC). L'import global és de 392.000 euros que van a càrrec de la partida 480.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2021.

Estudiants universitaris 2(Foto: Parada de ciències de la Universitat de Girona. / Foto: Saló de l’Ensenyament)

La concessió dels ajuts està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió. Aquesta dotació màxima es pot ampliar fins a un 20 % abans de la resolució d'adjudicació dels ajuts, sense necessitat de publicar una nova convocatòria. El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Import màxim de 2.000 euros

L'import màxim de l'ajut és de 2.000 euros, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, i totes les persones sol·licitants que compleixin els requisits obtindran un ajut. Entre els requisits bàsics per accedir als ajuts hi ha tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea i residir en una de les comarques esmentades, o bé poder demostrar que s'hi resideix en cas que la família s'hi hagi empadronat recentment.

Cal estar matriculat en una universitat del sistema universitari català, el curs que prevegi la convocatòria, en uns estudis que s'imparteixin de manera presencial encaminats a obtenir un títol oficial de grau. Alhora, cal estar inscrit al curs actual de 60 crèdits, en el cas de la matrícula per al curs complet, o de 30 crèdits, en el cas de matrícula semestral, per cada semestre. En cas de matricular-se d'un nombre inferior de crèdits, s'ha d'aportar una acreditació del centre que justifiqui que s'ha fet d'acord amb l'organització administrativa del centre. Cal haver superat el 80 % dels crèdits matriculats el curs anterior (o l'últim curs realitzat en els estudis de les branques de coneixement d'arts i humanitats, ciències, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques) i el 60 % en el cas dels estudis de les branques de coneixement d'enginyeria i arquitectura.

Oberta la convocatòria d'ajuts per a l'estudiantat universitari de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès
Comentarios