MEDI AMBIENT

L’Agència de Residus atorga més 115.000 euros en ajuts a l'Alt Pirineu per fomentar la recollida selectiva de l'orgànica

Les subvencions provenen del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals

Escombraries
photo_camera Jordi Vilaró, gerent de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet, fent una explicació a un grup de visitants al Centre de Tractament de Residus de Benavarre/Albert Lijarcio

L’Agència de Residus de Catalunya ha atorgat 115.444 euros en ajuts als ens locals de l'Alt Pirineu per tal de fomentar la recollida selectiva de l’orgànica. Les subvencions, que provenen del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals, s'han distribuït de la següent manera:

                                   

MANCOMUNITAT DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DE L'URGELLET (Alt Urgell)              D. BIOECONOMIA      30.000 €

MANCOMUNITAT DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DE L'URGELLET (Alt Urgell)              B.1 MILLORES            51.318 €

AJUNTAMENT DE MERANGES (Cerdanya)                                                                                 A.3 AUTO EXCL           1.000 €

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ                                                                           C. DIAGNOSI              10.000 € 

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ                                                                            A.1 NI                            3.605 € 

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ                                                                          C. DIAGNOSI              12.780 € 

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ                                                                         A.3 AUTO EXCL            6.741 € 

A Catalunya

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt atorgar dos milions d’euros en ajuts a ens locals i grans productors per a projectes de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus des d’una perspectiva d’economia circular. En total, 54 ens locals i tres grans productors han estat els destinataris de les subvencions.

Pel que fa als ens locals, quatre pertanyen a l’Alt Pirineu i Aran, 15 a la demarcació de Barcelona, tres al Camp de Tarragona, 18 a la Catalunya Central, set a Girona i, set més, a Lleida. Els grans productors que han rebut l’ajut, després d’haver-lo sol·licitat, han estat el càmping La Ballena Alegre, el Parc Zoològic de Barcelona –Barcelona de Serveis Municipals– i Home Meal Replacement.

La majoria dels projectes estan adreçats a la millora de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals, al diagnòstic de l’estat de la recollida i a la realització de plans d’actuació, i a l’autocompostatge com a via de gestió exclusiva.

El retorn del cànons

El pressupost d’aquests ajuts prové majoritàriament del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. És a dir, del gravamen que paguen els municipis per la quantitat de fracció resta –la no separada selectivament– que envien als abocadors o a incinerar. L’any 2018, el cànon ha estat de 17,8 euros per tona destinada als dipòsits controlats i de 35,6 euros per tona de residus destinats a la valorització energètica.

Gràcies a aquest impost ecològic, s’incentiva un comportament més respectuós amb el medi ambient –el foment de la separació– i es poden impulsar mesures de minimització i de valorització material dels residus. En aquesta convocatòria, es premia els ens locals que han engegat actuacions per afavorir un millor tractament i recollida de la fracció orgànica dels residus municipals.

El servei de recollida de l’orgànica el presten actualment 783 municipis catalans, 180 dels quals ho fan a través del sistema porta a porta.

La importància de la separació

La matèria orgànica, amb el 37% en pes, és la fracció més important dels residus municipals. La que recollim selectivament representa actualment el 34,9% del total dels residus orgànics que produïm i un 13% del total dels residus municipals generats. Les darreres dades disponibles, corresponents a l’any 2017, indiquen que la recollida selectiva bruta de la matèria orgànica va ser de 379.000 tones – un 2% superior al 2016–, tot i que està força estancada des de 2012. L’objectiu és que l’any 2020 el 60% en pes dels residus orgànics es pugui valoritzar.

L’orgànica està constituïda fonamentalment per restes de menjar i residus vegetals de petites dimensions que es poden recollir selectivament i són susceptibles de degradar-se biològicament per transformar-se en recursos, tant materials –compost– com energètics –biogàs–. Una gestió apropiada d’aquesta fracció contribueix a la millora de múltiples reptes ambientals –aprofitament de recursos, protecció del sòl, lluita contra el canvi climàtic, generació de llocs de treball en el sector ambiental, i impuls de l’economia circular.