AJUTS UNIVERSITARIS

Es convoquen els ajuts per a universitaris de l'Alt Pirineu i Aran

Aquesta partida pretén ajudar econòmicament les famílies amb fills que cursen estudis superiors fora d'aquest àmbit territorial, en el qual no hi ha ubicada cap universitat

Professor i alumnes en una aula 2
photo_camera Professor i alumnes en una aula de la universitat

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya convoca una nova edició de les subvencions per a joves de les comarques de l'Alt Pirineu, l'Aran i el Solsonès que cursin estudis superiors Aquesta partida pretén ajudar econòmicament les famílies amb fills que cursen estudis superiors fora d'aquest àmbit territorial, en el qual no hi ha ubicada cap universitat. Això comporta per a aquests estudiants una major despesa en aspectes com ara desplaçaments, allotjament i manutenció.

La documentació que cal presentar per a la sol·licitud és la següent:

  1. Certificat municipal de convivència on consti la data d’alta en el padró de la persona sol·licitant en un municipi de les comarques esmentades a la base 1, com a mínim des de l’1 de gener de 2015. En cas que les persones s’hagin empadronat posteriorment a l’1 de gener de 2015, cal presentar també la documentació del centre docent on la persona sol·licitant ha estudiat el curs 2014-2015 o qualsevol altra documentació acreditativa.
  2. Certificació acadèmica completa, on constin les assignatures matriculades, les qualificacions i els crèdits acadèmics obtinguts en cada una d’aquestes assignatures i la convocatòria en què s’han obtingut, en el cas de les persones sol·licitants que no cursin per primera vegada estudis universitaris. També hi ha de constar, de manera clara, el total de crèdits matriculats i el total de crèdits aprovats en el curs acadèmic 2016-2017.
  3. En els casos que l’estudiant no s’hagi matriculat de la quantitat de crèdits exigits per la convocatòria, ha de justificar que s’ha matriculat del nombre màxim de crèdits d’acord amb l’organització administrativa del centre o pel motiu de finalitzar els estudis.
  4. Fotocòpia de l’imprès de la matrícula universitària corresponent al curs 2017-2018 amb l’acreditació que se n’ha fet efectiu el pagament. Si s'ha optat per matrícula semestral, cal presentar la dels dos semestres.
  5. Per alumnes a partir de segon curs, fotocòpia de l’imprès de la matrícula universitària corresponent al curs 2016-2017. Si s'ha optat per matrícula semestral, cal presentar la dels dos semestres.