El Parc Natural de l'Alt Pirineu millora la pista d'accés a la Pica d'Estats

Aquest vial va registrar el 2016 un pas de més de 16.900 vehicles.

Sense nom
photo_camera Imatge de dos màquines treballant al camí d'accés a la Pica.

El Parc Natural l'Alt Pirineu ha finalitzat les obres d'arranjament i millora de les pistes forestals de Boet i d'Aixeus, que donen accés als senders més concorreguts de la Vall Ferrera, com ara els que arriben al refugi de Vallferrera i la Pica d'Estats. D'aquesta manera es milloren les condicions del trànsit en aquest punt, que concentra un elevat nombre de visitants durant la temporada d'estiu, principalment. A petició de l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Àreu, que pertany al terme municipal d'Alins, el Parc Natural de l'Alt Pirineu ha impulsat aquesta actuació, que ha suposat una inversió de prop de 43.000 euros. L'objectiu és facilitar la mobilitat i la seguretat de la circulació en aquest vial que el 2016 va registrar un pas de més de 16.900 vehicles, 5.600 dels quals durant el mes d'agost.

L'actuació abasta en total 16 quilòmetres, sumant les pistes de Boet i d'Aixeus, que enllacen Àreu amb l'aparcament de la Molinassa, i l'aparcament d'Aixeus, respectivament, punts d'inici dels senders més freqüentats d'aquesta àrea.

D'una banda s'han millorat els 12 quilòmetres de la pista principal de Boet, entre Àreu i l'aparcament de la Molinassa, on s'inicien les rutes a peu cap a la Pica d'Estats, el refugi Vallferrera, l'estany de Sotllo i el Pla de Boet, entre altres. D'altra banda, s'ha actuat en 4 quilòmetres més de la pista d'Aixeus, que s'inicia a la pista de Boet, a l'altura del Pla de la Selva. D'aquesta manera, s'ha condicionat fins a l'aparcament d'Aixeus, des d'on s'inicien les rutes a peu cap al pic Monteixo, el mirador de la Pica d'Estats i l'estany d'Aixeus.

En el marc d'aquesta actuació, també s'ha restaurat una àrea degradada a prop del Pla de la Selva. En aquest punt, s'ha corregit el pendent del talús, que era massa pronunciat, la qual cosa feia difícil el creixement de vegetació. Un cop suavitzada la inclinació de la paret, s'hi han replantat diverses espècies vegetals pròpies, com ara bedoll, pi roig i ginebres, per afavorir l'estabilització del terreny.

A més, en la part central, sota la pendent natural del pla, s'ha creat una bassa de 10 metres de diàmetre i 50 cm de profunditat gradual, que concentrarà l'aigua canalitzada de la pluja i el desgel, i servirà d'abeurador per a la fauna de la zona, la reproducció d'insectes i altres invertebrats i la cria i refugi d'amfibis.

Els treballs han consistit en l'anivellament i compactació del ferm, l'estesa de terra i l'eliminació de les roques més grans que dificultaven el trànsit. Precisament, en els trams més pedregosos s'han triturat les roques i s'ha estès la terra resultant compactada. També s'ha millorat el sistema de drenatge del vial, amb l'arranjament dels embornals i cunetes, i s'ha netejat de vegetació invasora de tot el tram afectat, per a facilitar el creuament de vehicles.

L'obra ha permès renovar aquest vial, degradat a conseqüència de les condicions meteorològiques extremes que sovint pateix aquesta àrea, així com del notable volum de trànsit que suporta.

Més a Pallars Sobirà