22.10.2021 |
Viure als Pirineus

MEDI AMBIENT

Paisatges Vius i el Parc Natural de l'Alt Pirineu promouen accions de conservació del gall fer

En deu anys es va detectar una davallada significativa d'aquesta espècie amenaçada, passant de 150 mascles a 120
Imatge d'un exemplar de gall fer. (horitzontal)
Imatge d'un exemplar de gall fer / TES
Paisatges Vius i el Parc Natural de l'Alt Pirineu promouen accions de conservació del gall fer

Paisatges Vius i el Parc Natural de l'Alt Pirineu han realitzat durant l'any 2020 diverses actuacions per a la conservació del gall fer en aquest territori. En concret, per reduir el risc de col·lisió dels galls i gallines amb el cablejat aeri, s'ha senyalitzat prop d'un quilòmetre de cablejat de remuntadors a l'estació d’esquí de Port Ainé amb la col·laboració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i 1,5 quilòmetres de cablejat elèctric als municipis d'Arestui i Rialp, amb la col·laboració de l'empresa Endesa. El gall fer és una les espècies més emblemàtiques del Pirineu, però també de les més amenaçades. Entre el 2005 i el 2015 es va detectar una davallada significativa d'efectius, passant de 150 mascles a 120.

Així mateix, s'ha treballat per minimitzar el risc de col·lisió amb els tancats ramaders i s'ha retirat més de dos quilòmetres de malles i filats abandonats o en mal estat a Ferrera i la Guingueta d'Àneu, gran part de les quals s'ha substituït per material nou. També s'ha senyalitzat tres quilòmetres de filats i malles amb fleix vermell per fer-los més visibles a la fauna salvatge a Civís, Farrera i la Guingueta d'Àneu. D'altra banda, s'han col·locat tres barreres per regular el pas de vehicles a diversos camins que transiten per zones sensibles pel gall fer i s'han reparat dues barreres a l'estació d'esquí de Port Ainé per evitar l'esquí fora-pistes en la zona d'hivernada de l'espècie que hi ha en aquest espai de forma pactada amb FGC, gestora de l'estació.

Primer pla d'un rètol que indica zona de protecció de gall fer a l'estació d'esquí de Port Ainé. Imatge del 18 de desembre del 2019. (horitzontal)
(Foto: Un rètol que indica zona de protecció de gall fer a l'estació d'esquí de Port Ainé/ Marta Lluvich)

També s'han realitzat actuacions de millora del seu hàbitat consistents en l'obertura de clarianes al sotabosc de neret sense malmetre el nabiu (aliment principal del gall fer a l'estiu) i l'aclarida de l'estrat arbori d'un cantador de gall fer per millorar la seva activitat reproductora. Aquesta treballs han estat executats en un finca propietat de la Generalitat de Catalunya per voluntariat de l'entitat Fundació Boscos de Muntanya i dirigits per l'àrea de Biodiversitat del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que també n'han fet un seguiment científic. Aquests treballs suposen una actuació demostrativa per a tècnics forestals que vulguin millorar l'hàbitat d'aquesta espècie.

El cost total dels treballs ha ascendit a 80.167 euros. El Departament de Terrritori i Sostenibilitat, a través del fons FEADER, ha aportat el 75% de la inversió. La resta ha estat aportada per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Accions de sensibilització

Dins del mateix projecte, i amb l'objectiu de promoure la sensibiltzació vers l'espècie entre els usuaris del parc, s'han instal·lat 32 plafons sobre la regulació de camins i itineraris al Parc Natural per a la conservació del gall fer. Els plafons inclouen un mapa específic per a cada zona on s'indica la importància de no sortir dels camins principals i els itineraris senyalitzats per facilitar al gall fer i altra fauna amenaçada la tranquil·litat que necessiten.

Un camí amb un rètol que indica zona de protecció de gall fer i una barrera que prohibeix el pas en aquest punt. Imatge del 18 de desembre del 2019. (horitzontal)
(Foto: Un camí amb un rètol que indica zona de protecció de gall fer i una barrera que prohibeix el pas en aquest punt / Marta Lluvich)

També s'han editat més d'un centenar de cartells per indicar zones de protecció de fauna amenaçada per reforçar la senyalització ja existent i s'ha editat un fulletó informatiu per a l'estació de Virós-Vall Ferrera amb un mapa de les zones de protecció del gall fer, la normativa de l'estació i recomanacions de bones pràctiques per a la seva conservació.

Així mateix, s'ha dissenyat un cartell informatiu sobre la normativa vigent per observar i fotografiar espècies amenaçades, ja que algunes zones molt sensibles del Parc Natural són freqüentades a l'època de reproducció sense la pertinent autorització.

Paisatges Vius i el Parc Natural de l'Alt Pirineu promouen accions de conservació del gall fer
Comentarios