Ramaderia

Més de 2.700 caps de bestiar del Pallars es beneficien de les mesures d'agrupament per prevenir danys de l'os

Més de 2.700 caps de bestiar del Pirineu es beneficien de les mesures d'agrupament per prevenir possibles danys de l'os. L'objectiu és possibilitar la coexistència entre la ramaderia extensiva de muntanya i l'os bru i reduir-ne les interaccions. El Departament d'Acció Climàtica destina més de 83.000 euros a la contractació de pastors i ajudants de pastor i a la instal·lació de tancats per protegir els ramats d'ovelles i cabres que s'agrupen a la zona de presència del plantígrad. També promou mesures d'autoprotecció i cedeix material com ara malles electrificades i collars geolocalitzadors. Aquest dissabte s'inicia el darrer dels tres agrupaments de ramats, a Boldís.
ramat1
photo_camera Reagrupació d'un ramat a la muntanya. Cedida per Acció Climàtica.

L'estratègia d'agrupament de diferents ramats d'explotacions locals (no transhumants) en una sola ramada durant els mesos en què el bestiar és a la muntanya, de juny a octubre, permet concentrar esforços d'infraestructures i vigilància i protegir els animals les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Aquests dies estan començant les tasques d'agrupament i es preveu que es beneficien d'aquesta mesura uns 2.700 animals, principalment ovelles i cabres.

En total es fan tres agrupaments: un a Isil, un altre a Estaron a Tavascan i un tercer a Boldís, a Àreu. Cada agrupació compta amb el servei de vigilància d'un pastor i un ajudant, contractats pel Departament. Així mateix, durant la nit, els ramats s'instal·len dins pletes ramaderes, que també proporciona el Departament.

Els agrupaments de ramats es fan dins de les zones anomenades 'zona amb presència permanent de l'os bru' (ZPP), on hi ha major probabilitat que hi hagi danys. Però també s'apliquen mesures complementàries en les consideres zona de presència en expansió (ZPE) i zona de presència ocasional (ZPO). Aquestes zones es delimiten a partir de les localitzacions d'os bru detectades mitjançant la presència d'indicis durant els darrers tres anys de seguiment.

ramat2
Un gos enmig del ramat. Cedida per Acció Climàtica.

A les zones de presència en expansió es promouen accions d'autoprotecció dels ramats que apliquen els ramaders mateixos. Les explotacions que s'hi acullen realitzen una vigilància mínima de 6 hores per jornada i apleten el ramat durant la nit amb pastors elèctrics i gossos de protecció, en alguns casos. Enguany, s'acolliran a aquesta mesura uns 5.000 animals que es concentren en aprofitaments al Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. El Departament compensa econòmicament totes aquestes actuacions i hi destina uns 21.000 euros.

Finalment, en l'anomenada zona de presència ocasional (ZPO), és a dir, on la presència de l'os és puntual i no repetida al llarg dels anys, se cedeix a les explotacions que fan aprofitaments en aquestes zones material de prevenció. En concret, aquesta línia consisteix en actuacions de suport mitjançant la cessió de malles electrificades i vailets elèctrics a les explotacions que compleixin el requisit d'apletar el bestiar durant la nit. Enguany, s'han acollit a aquestes mesures 8 ramaders que suposen 13.500 caps de bestiar.

Als ramaders que no s'acullin a les mesures de vigilància proposades, també se'ls ofereix la cessió temporal de collars geolocalitzadors per facilitar el maneig del bestiar i poder detectar possibles incidències.

També s'ofereix suport als titulars d'explotacions de ramaderia bovina i equina situades dins de la zona amb presència permanent de l'os bru (ZPP), i enguany, per primer cop, a la zona de presència en expansió (ZPE). Aquest suport és en forma de servei de 'caminador-vaquer' o equipaments i material de suport a la gestió ramadera en alta muntanya com ara tancats, pletes ramaderes o collars geolocalitzadors del bestiar i instal·lació d'antenes.

Programa de prevenció de danys a l'aplicultura

Les mesures de prevenció de danys s'aplicaran als assentaments apícoles que s'ubiquin dins les ZPP i ZPE. En tots dos casos, el Departament cedeix a les explotacions que s'hi vulguin acollir material de protecció, bàsicament tancats i equips (vailet elèctric, bateries i plaques solars). Enguany, s'han acollit al programa al voltant de 55 assentaments d'uns 18 propietaris.